Sommerpraten: Jeg brenner for biologifagene!

Anne Kristine Rossebø er landbrukssjef i Våler og Åsnes. Engasjement for biologi og utvikling av et godt kretsløpsbasert landbruk er varemerket hennes.

av Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef Naturviterne

sommerpraten

Navn: Anne Kristine Rossebø

Stilling: Landbrukssjef for landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Utdannelse: Hagebruk ved NLH (i dag NMBU), Cand Agric, og medlem siden 1994

Anne Kristine Rossebø er opprinnelig fra Stord. Hennes beste sommerminner er fra den tiden hun tilbrakte på gården Rossebø hos mormor og morfar i Haugesund.

Til Våler i Solør kom hun i 1994 hvor hun fant både mann og gård. Familien er vel etablert, og på gården drives det mest med korn, kylling og litt skog. Hun er sjef for Landbrukskontoret i Våler og Åsnes, som fra 2014 ble slått sammen til ett felles landbrukskontor.

En stor aktuell sak her er landets største oppdyrkingsprosjekt av 6000 dekar på Haslemoen. I saksbehandlingen av dette er Rossebø inhabil. (Det blir mer om dette i neste utgave av medlemsbladet Naturviteren i september.)

Du er utdannet ved NMBU (tidligere NLH) på ÅS. Hva var det som dro deg mot studiene der?

- Det var interessen for naturfag. Jeg vurderte først å studere biologi på universitet. Men så ble jeg oppfordret til å ta en vinkling i forhold til dette. Jeg har besteforeldre fra gård, men er ikke fra gård selv. Så ble det Ås, og da var jeg fanget. Hjertet mitt brant for biologifagene. Særlig dette med plantefysiologi og biokjemi. Jeg gikk først på landskapsarkitektur, men det ble lite natur- og biologifag. Jeg valgte da hagebruk. Selv om jeg ikke har jobbet så mye med hagebruk har jeg stor interesse av det. Særlig frukt.

Interessen for biologifaget har holdt seg siden du var ferdig studert?

- Jeg har jobbet mye med økologiske veiledningsprosjekt og har hatt et tett forhold til naturfagene. I mange år har jeg vært ansatt i Norsk Landbruksrådgivning og Landbrukets forsøksringer på Ås.

Hva har engasjert deg mest innen naturfag og biologi?

- Jeg brenner for økologien og er veldig glad i botanikk. Samspillet i naturen er viktig. Jeg har jobbet mye med økologisk produksjon og ser at det er utfordringer her. Spesielt med tanke på kretsløpstankegang. Vi skal ikke bare lage monokulturer. Her er jeg opptatt av vekstskifte. At vi skal få inn husdyr i den ensidige korndyrkinga. Det er store utfordringer med mykotoksiner fordi vi har kjørt på korn i for mange år. Her må vekstskiftet inn.

Hvordan er det å være landbrukssjef der landets største oppdyrkingsprosjekt planlegges?

- Det å være landbrukssjef i to store kommuner der landbruket betyr så mye, er veldig interessant både faglig og administrativt. Å få folk til fungere, å yte og ha lyst til å gjøre en god jobb er veldig spennende.

Hvordan beskriver du følelsen av å være inhabil i saken om nydyrking på Haslemoen?

- Jeg har frontet saken gjennom Bondelaget veldig tydelig, både lokalt og i fylket. Så jeg skjønner at jeg er inhabil. Jeg driver også gård selv og kan være aktuell kjøper av jorda. Da jeg ble ansatt for et år siden var vi også tydelige i ansettelsesprosessen på det at dette ville bli en vanskelig sak for meg å håndtere.

Hva bidrar du mest med inn til lokalsamfunnet i Våler og Åsnes?

- Engasjement og lyst på å få til utvikling. Trua på landbruket og at jeg vil noe med landbruket i kommunene.

 

5 spørsmål om sommern

Hva gjør du i årets ferie?

- Jeg skal først til vestlandet og så skal jeg til Umbria i Italia på storfamilieferie. Her blir vi 20 stykker. Store og små.

Hva slapper du mest av med i ferien - natur eller kultur?

- Natur.

Hva er perfekt sommermat?

- Det må være jordbær med fløte.

Hva er din favoritt plante?

- Blomkarse. Masse blomkarse!

Leser du e-postene i ferien?

- Ja!

 

Laster kommentarfelt ..