Regjeringen må ta klimatilpasning på alvor

Norge må sette klimatilpasning på agendaen for alvor. Vi må ta større hensyn til flom og ras i kommuneplaner og reguleringsplaner. Det må bli slutt å bygge på områder utsatt for ras og flom, sier Finn Roar Bruun, leder Naturviterne.

foto: Flommen herjer i Flåm - Helge Mikalsen/NTB scanpix

Vestlandet opplever ei uke med massiv flom. Trusselen om steinras henger over Romsdalen.

- Det vil alltid være naturskader i et land som Norge. Nå blir det mer enn før på grunn av klimaendringene, skriver Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne, på sin blogg.

Bruun peker på flere helt nødvendige tiltak:

  • NVE, NGU, fylkeskommunene, fylkesmannen og kommuner må få tilstrekkelige midler til å ha fagmiljøer som kan være beslutningsstøtte før, under og etter naturkatastrofer.
  • Det må forskes mer på klimaeffekter fordi forskning gir bedre beslutningsgrunnlag generelt og norsk forskning kan rettes mot områder av særlig interesse for Norge, for eksempel sannsynlighet og effekter av klimaskader i Norge.
  • Kommunene må ha kompetanse på klimaskader og ta hensyn i arealplanleggingen. Alle kan ikke få bygge der de vil.

Naturviternes leder mener regjeringens to millioner kroner ekstra til klimatiltak på Vestlandet er en vits:

- Regjeringen Solberg må erkjenne at klimaendringene har kommet og vil påvirke oss sterkt. Det skader private verdier, næringslivet og gir ekstra utgifter i den offentlige forvaltning. Dette området må få større bevilgninger og endret politikk i årene som kommer. Regjeringen må starte i årets statsbudsjett, sier Bruun.

Les hele bloggen her

 

Laster kommentarfelt ..