Presentasjoner og opptak fra Naturviterforum 2016

Last ned presentasjoner og se opptak fra "Innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid"

 

Naturviterne WEB-TV


Broadcast live streaming video on Ustream

Se her for alle opptakene fra Naturviterforum på vår WEB-TV kanal

Last ned tilgjengelige presentasjoner - (oppdateres med presentasjoner):

Nytt innen klimaforskningen:
Hvilke utslippsreduksjoner kreves for å nå 1,5-gradersmålet? Hvordan kan klimaet bli dersom vi når 1,5-gradersmålet, og hva vil effektene bli ved en høyere økning enn 1,5 grader?
Øystein Hov, forskningsdirektør, Meteorologisk institutt

Statoils fornybarsatsing:
Fornybar energi blir et stadig viktigere forretningsområde. Energigiganten er en viktig brikke når fossilt skal erstattes med fornybart. Hvordan bidrar Statoil til det grønne skiftet?
Anne Marit Hansen, HSE Manager New Energy Solutions, Wind and Carbon business in Statoil

Hvilken rolle spiller skogen i kampen for å nå 1,5-gradersmålet?
Trude Myhre, rådgiver naturmangfold, WWF

Miljøvennlige solceller:
Institutt for Energiteknikk (IFE) leder det nyopprettede Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology som skal bidra til vekst og utvikling av norsk solcelleindustri. Kjernen i senteret er produksjon av silisiumbaserte solceller, og senteret skal utvikle verdens mest miljøvennlige prosesser for fremstilling av solcellesilisium og samtidig arbeide for kostnadseffektiv vekst i bruken av solceller i Norge.
Erik Stensrud Marstein, IFE

Klimaendringer og klimarisiko: Oppdatert oversikt over klimaforskningen etter FNs rapport fra 2015 Marrakech og konsekvenser av valget i USA
Borgar Aamaas, seniorforsker, Cicero

Klimasmart mat:
Klimagassutslipp fra norsk matproduksjon og -forbruk må reduseres for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Prosjektet Kli-MAT skal identifisere klimafotavtrykket til norsk matproduksjon og -forbruk, og foreslå løsninger for en klimavennlig og bærekraftig matforsyning.
Bob Eric Helmuth van Oort, seniorforsker, Cicero

Utslippsreduksjoner i landbruket:
Om klimaarbeid i landbruket og hvordan klimautslippene kan reduseres samtidig som norsk matproduksjon skal økes.
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef, Norges Bondelag

Grønn strategi - hvordan Bergen kan bli fossilfri i 2030
Hvordan nå klimamålsetningene i Bergen samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by?
Eva Britt Isager, klimasjef, Bergen kommune

Hvordan fremme grønn konkurransekraft?
Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft lager i høst en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Utvalget skal utrede nasjonale og internasjonale rammebetingelser, utfordringer og muligheter – og foreslå tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv.
Per Sandberg, sekretariatsleder

Hvordan skape klimajobber:
Ytterstad har tatt en lederrolle hva angår å skape et teoretisk grunnlag og en diskusjonsplattform for å få opprette klimajobber. Hvordan skape grunnlag for å få opprettet klimajobber? Hva er en klimajobb er og hvordan kan naturvitere bidra til å skape grønne jobber?
Andreas Ytterstad, Broen til framtiden og Concerned Scientists

Utdeling av Bjørngaards ærespris, Hans Fredrik Hoen, professor, NMBU​:
Deles ut til et medlem i Naturviterne som i sitt daglige yrke, av praktisk eller vitenskapelig art, har gjort en innsats i norsk skogbruk. Foredrag fra prisvinner Hans Fredrik Hoen, professor, NMBU

Klimasamtale:
Hva må gjøres her hjemme? Hvorfor er det grønne skfitet viktig? Hvilke omstillinger og nyvinninger må til? Og ikke minst; hvilken kompetanse trengs for å oppnå målene?
Andreas Ytterstad og Per Sandberg blir med videre i en samtale om dagens overordende spørsmål. Her møter også Erik Martiniussen, frilansjournalist og klimablogger, og Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU
Michael Brøndbo, politisk kommentator i Nationen, leder samtalen.

   

Laster kommentarfelt ..