Oslo kommune må ikke svekke miljøarbeidet

Selv om Oslo ikke ble valgt til Europeisk Miljøhovedstad i 2016, må politikerne i Oslo sørge for at natur- og miljøarbeidet får tilstrekkelige ressurser, sier Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne.

- Det er synd at Oslo ikke ble valgt til Europas miljøhovedstad i 2016, sier Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne.

Desto viktigere er det å bevare og styrke muligheten for en god fagkompetanse i miljø- og naturarbeidet i kommunen, mener Bruun.

Bruun viser til meldingene om at Bymiljøetaten står i fare for å miste ressurser ved neste budsjettrunde:

Muligheten til å bevare, videreutvikle og skape en bærekraftig storby er en unik posisjon som Oslo har. Bymarka, vassdragene, øyene i Oslofjorden og grøntstrukturen er unik. Variasjonen fra fjord til skog er meget stor og gir ekstra kvalitet til de som bor i byen. Også besøkende kommer til Oslo på grunn av nærheten til natur.

- Forvaltningen av disse arealene må være basert på gode faglige råd fra kommunens ansatte eksperter, der det også settes av tilstrekkelige ressurser til å kartlegge naturkvaliteter, forvalte og drifte arealene på en bærekraftig måte, mener Bruun.

- Oslo kommune har kommet godt i gang med i arbeidet med klimatilpasning og redusering av klimautslipp, men har fortsatt en vei å gå. God kollektivtransport og god energihåndtering i bygg er en viktig brikke i dette bildet. Kommunen må fortsette og styrke dette arbeidet, mener Bruun.

Oslo kommune må sørge for å bevilge tilstrekkelige midler i budsjettet for å sikre og styrke fagmiljøene som gir politikerne beslutningsgrunnlag for slike saker og ikke minst sørge for bærekraftig forvaltning av naturmangfold, luft og vannkvalitet.

Naturviterne ber kommunens politikere sørge for tilstrekkelige ressurser til dette i budsjettbehandlingen.

Laster kommentarfelt ..