Omstillinger gjør ikke naturviterkompetansen mindre viktig!

Omstillinger kommer til å prege våre bransjer fremover. Men produksjon av mat fra hav og land i Norge skal fortsette. Naturviterkompetansen blir ikke mindre viktig for å få til dette, sa Finn Roar Bruun på åpningen av Tariffkonferansen.

Vi ser kanskje signaler på at endringene nå er av en annen karakter enn tidligere, sa Bruun ved sin tale til Naturviternes tariffkonferanse 2015.

- Pensjonsreformen har allerede kuttet i pensjonene våre og vi må være forberedt på at vi vil få flere endringer. Det som er viktig i denne sammenheng er å sørge for at omstillingene i arbeidslivet bidrar til både å øke og sikre inntektene, men også redusere kostandene uten at det skal gå ut over opparbeidede rettigheter, sa Bruun.

Naturviterne skal være med og bidra til at våre medlemmers kompetanse bidrar til et bedre og mer effektivt arbeidsliv. Nettopp høyere kompetanse, det å jobbe smartere, blir en av de helt sentrale løsningene i framtidens arbeidsliv. Naturviterkompetanse blir ikke mindre viktig i framtiden, fastholdt Bruun.

Kommunalt ansatte medlemmer har hatt en større lønnsvekst i kommunal sektor sammenlignet med staten etter at kommunene gikk over til lokale forhandlinger for Naturviternes medlemmer i 2002. Kommunene har vært et godt eksempel på at lokale ledere i større grad ser verdien av akademisk kompetanse enn det som har vært mulig å få ut i sentrale forhandlinger:

I tiden som kommer vil vi møte mange viktige utfordringer:

- Pensjon har vi snakket om i mange år, og det vil vi gjøre i mange år framover. Det er selvsagt at så kompliserte problemstillinger ikke kan avgjøres på et blunk, men vi skal heller ikke lukke øynene for at våre motparter drar tiden ut for å gjøre oss mer mottakelige for det de vil: lavere kostander og lavere nivåer av pensjon.

- Den økonomiske situasjonen er utfordrende: lave renter, usikker økonomi og lav verdiskapning i mange økonomier og bransjer. Det vil vi merke i Norge.

Frontfagsmodellen vil kanskje føre til lavere lønnstillegg de neste årene enn det vi har vært vant til i min tid som forbundsleder, sa Bruun.  

- Vi ser at statsminister Erna Solberg går ut og advarer mot lavere lønninger og mindre velferd om vi ikke gjør som hun sier. Bruun tror Solberg retter dette mest mot en oppblåst oljeøkonomi.

Bruun sa han er sikker på at Naturviterne vil greie å vurderer situasjonen selvstendig før hver forhandlingsrunde.

- Jeg velger å være optimistisk fordi jeg vet at høy kompetanse blir viktigere framover, avsluttet Bruun.

Finn Roar Bruun takker på landsmøtet av, etter 12 år, som leder i Naturviterne.

Laster kommentarfelt ..