Ny arbeidstidsavtale for lærerne

I forrige uke startet forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for lærere. Partene har frist til utgangen av 2013 med å komme til enighet. Arbeidstidsavtalen kan bli en del av tariffoppgjøret i 2014 om man ikke kommer til enighet innen fristen.

Partene startet forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet den 20. november. Arbeidstidsavtalen er en sentral forbundsvis særavtale (SFS 2213), og KS (arbeidsgiverorganisasjon) har startet forhandlingene med fagforeningene (17 organisasjoner) om endringer av dagens avtale. Partene har frist til utgangen av dette året med å komme til enighet. Hvis man ikke kommer til enighet innen fristen er det sannsynlig at arbeidstidsavtalen blir en del av tariffoppgjøret i april 2014.

Arbeidsgiveransvaret for undervisningspersonalet ble overført til KS i 2004. Fra det tidspunktet har KS prøvd å få en oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene og mer lokal styringsrett. Dette kravet har de nå fått faglig støtte for i en utredning om arbeidstidsbestemmelser som Civita har gjennomført innenfor deler av offentlig sektor (Undervisning, Politi og Sykehus).

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at byråkratiseringen av skoleverket har skapt en vanskeligere arbeidsdag for lærerne.

I det første møtet fremmet arbeidstagerorganisasjonene sine krav. Det er 8 foreninger (Naturviterne, Norsk Lektorlag, Tekna, Norges Juristforbund, NITO, Samfunnsøkonomene, Econa og Samfunnsviterne) tilsluttet Akademikerne som har partsforhold i avtalen, og disse har valgt å fremme felles krav. De viktigst kravene som Akademikerforeningene fremmet var:

  • Nyutdannede skal få en reduksjon i årstimetall de første årene de er ansatt.
  • Innføring av et undervisningsoppdrag, hvor arbeidstaker har ansvaret for undervisningen, i følge en oppsatt arbeidsplan, og at den ansatte har frihet til selv velge hvor og hvordan dette best kan gjennomføres.
  • En reduksjon i årsrammene for fag.

KS fremmet følgende krav på vegne av arbeidsgiverne:

  • At lokale parter i større grad avtaler arbeidstids bestemmelsene.
  • Utvidelse av undervisningsåret (flere dager) slik at den totale arbeidsbelastningen blir fordelt på flere dager.
  • Fjerne skillet mellom arbeidsplanfestet tid og selvstendig tid.
  • Gi nyutdannede lærere en mykere overgang til yrket, ved å redusere antall timer undervisning.
  • Gi rektor større ansvar og handlings rom.

Partene fortsetter forhandlingene denne uken.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Jakob Knudsen på
e-post: ojk@naturviterne.no ellermobil: 918 50 187. 

Relaterte dokumenter:

Laster kommentarfelt ..