Ny Arbeidsmiljølov

- Vi er fornøyd med at punkter Naturviterne har spilt inn i forbindelse med endringer i ny Arbeidsmiljølov er blitt lyttet til, sier Vebjørn Knarrum, nyvalgt forbundsleder i Naturviterne.

Vebjørn Knarrum, nyvalgt forbundsleder i Naturviterne

Bakgrunnen er at Regjeringen sammen med Venstre og KrF torsdag 12. mars la fram forslag til ny arbeidsmiljølov.

- Vi har vært sterkt i mot mer midlertidighet, og har jobbet for å begrense perioden midlertidighet kan benyttes, sier Knarrum. - Ønsket har vært en reduksjon fra fire år til to år. Nå reduseres det til en treårsregel. Så vi kan si oss fornøyd med at det går i riktig retning, sier Knarrum.

Naturviterne har også ment at Regjeringen burde adressert arbeidstidsbestemmelsene for uavhengige stillinger.

- At partiene er enige om å pålegge regjeringen å se på bruken av særlige uavhengige stillinger og legge dette frem for Stortinget, er positivt, sier Knarrum.

Akademikerne også fornøyd med ny treårsregel

- At fireårsregelen for midlertidighet i arbeidsmiljøloven nå reduseres til tre år er et svært viktig tiltak for å bekjempe at folk går midlertidig ansatt i årevis. Akademikerne har jobbet hardt for dette. Det er veldig gode nyheter at dette også følges opp i arbeidet med tjenestemannsloven, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Den øvre aldersgrensen i arbeidslivet settes nå til 72 år. Denne endringen er avgjørende for at man skal klare å møte den eldrebølgen som nå er på vei på en god måte.

- Akademikerne har jobbet i mange år for å heve den øvre aldergrensen i arbeidslivet og er tilfreds med at denne nå settes til 72 år. Dette betyr ikke at den enkelte arbeidstaker må jobbe lenger, men at den som kan og vil får anledning til det, sier Aarbakke.

Akademikerne er også tilfreds med at regjeringspartiene og KrF og Venstre har blitt enige om at en individuell avtale om arbeidstid kun inngås med fast ansatte. Dette forslaget kom opprinnelig fra Akademikerne, og er viktig for å begrense bruken av midlertidighet. 

Laster kommentarfelt ..