NMBU-tillitsvalgte vil samarbeide

Denne uken møttes tillitsvalgte akademikere til samling i forbindelse med det nye universitetet NMBU; Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fokus var å bli kjent og å formalisere et felles samarbeid i Akademikerne.

Med sine to campuser - på Adamstuen og Ås - skal 5100 studenter og 1700 ansatte fungere sammen til det blir et samlet universitet på Ås i 2019. Samarbeid er derfor et utrolig viktig tema for Naturviterne og de andre arrangørforeningene Tekna og Den norske veterinærforening.

Borghild Hillestad, tillitsvalgt Naturviterne (NMBU)

– Det var veldig nyttig å ha en slik felles samling hvor tillitsvalgte fra de ulike foreningene på begge campusene fikk anledning til å bli bedre kjent,  diskutere kommende saker og det videre samarbeidet, sier Borghild Hillestad, hovedtillitsvalgt for Naturviterne (NMBU).

En slik fusjon bringer med seg mange saker å ta tak i. Det skal forhandles ny tilpasningsavtale og ny lønnspolitikk, og det skal føres forhandlinger knyttet til ubegrunnede lønnsforskjeller som har oppstått som følge av fusjonen.

Et resultat av samlingen er å opprette et formelt akademikersamarbeid med et styre bestående av to representanter fra hver forening. Slik vil gruppen sikre at rettighetene til alle medlemmer ved begge campuser blir godt ivaretatt i tiden fremover. 

 

FAKTA: 

Den 1. januar ble Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, NMBU, opprettet.

NMBU er opprettet etter en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

I perioden fram til 2019 vil universitetet ha campus både på Adamstuen og Ås. I 2019 blir nye lokaler for NMBUs veterinærmedisin tatt i bruk på Ås og all virksomhet på Adamstuen flyttes til Ås.

Tverrfaglighet

Forskningen og undervisningen ved NMBU er tverrfaglig og skal bidra til å utvikle løsninger som sikrer vår framtidige velferd.

NMBU er delt inn i tre fakulteter:

NMBU fokuserer på mat, helse, miljø, klima, vern og bruk av naturen.

Nøkkeltall for NMBU

  • 5100 studenter
  • 1700 ansatte
  • 64 studieprogram
  • 17 % internasjonale studenter
  • 200 forsknings- og utvekslingsavtaler
  • 1,5 milliarder kr i omsetning
  • 6,3 milliarder kr til nye bygninger og rehabilitering
Laster kommentarfelt ..