Ny hovedavtale NHO Naturviterne 2018 - 2020

NHO og Naturviterne enige om ny Hovedavtale for 2018 - 2020

I Naturviterne er man godt fornøyd med at det skal bli økt bevissthet rundt arbeidsgivers drøftingsplikt, og de ansattes rett til forutsigbarhet og begrunnelse for individuell lønnsvurdering.

Tillitsvalgt for Naturviterne i TINE Ingunn Skauen Ruud — Etter bruddet i lønnsforhandlingene mellom Naturviterne i TINE og TINE i 2018, var det viktig for oss å få NHO med på å understreke at Hovedavtalens regler om informasjon og drøftelser overholdes spesielt ved individuell lønnsvurdering, sier leder for Naturviterne i TINE, Ingunn Skauen Ruud (bildet).

Ruud deltok i forhandlingene om ny hovedavtale sammen med leder for Naturviterne i Mjøsen skog Johannes Nygaard, assisterende generalsekretær i Naturviterne Ole Jakob Knudsen og ansvarlig for privat sektor i Naturviterne Ingvild Irgens-Jensen.

I protokollen fra forhandlingene uttaler NHO og Naturviterne følgende:

  • Partene er enige om viktigheten av at Hovedavtalens bestemmelser om informasjon og drøftelser overholdes.
  • For å sikre forutsigbarhet for den enkelte ansatte er det viktig at årlige drøftelser mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte om prosess og kriterier for lønnsvurdering skjer i god tid før forhandlingene. Det skal settes opp protokoll fra drøftelsene.

I dette ligger at de tillitsvalgte skal ha innflytelse på hvilke kriterier arbeidsgiver legger vekt på når lønn skal fordeles det enkelte år. Drøftelser om dette må skje i god tid før lønnsforhandlingene. Dette for at du som ansatt skal vite hva arbeidsgiver legger vekt på når din lønn blir bestemt.

— Vi er også godt fornøyd med at det nå kommer fram i avtalen at lønnssamtale mellom leder og medarbeider er et godt verktøy for å oppfylle Hovedavtalens krav om dialog mellom leder og medarbeider før individuell lønnsfastsettelse, sier Nygaard.

— Ikke minst er vi glade for at vi fikk inn at det enkelte medlem kan be om en begrunnelse for lønnsfastsettelsen. Dette er viktig for å unngå at lønn blir fordelt vilkårlig.

For å sikre medbestemmelse for de ansatte i viktige saker som angår arbeidsforholdet, ble det etter forhandlingene også tatt inn i avtalen at drøftinger mellom tillitsvalgte og ledelsen skal avholdes minst én gang i måneden og ellers når de tillitsvalgte ber om det.

 

Laster kommentarfelt ..