Natuviternes lønnsstatistikk 2016

 
 

Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble en bedre lønnsutvikling for medlemmene i 2016 enn året før, med en økning på 3,7 % i 2016 mot 1,6 % i 2015. 

I staten har det gjennom flere år blitt gitt lavere tillegg i mellomoppgjør enn i hovedoppgjør. I 2016 var det hovedoppgjør, og lønnsveksten var også denne gangen høyere enn ved mellomoppgjøret året før. Privat sektor var preget av et moderat godt oppgjør, mens kommunal sektor kom best ut. Forskjellen mellom statlig og kommunal sektor er nå neste utlignet, forskjellen i år var på 60 kroner.

Median

Ved å se på medianverdiene i tillegg til gjennomsnittsverdiene, får man et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det betyr at det er større spredning på lønningene i øvre halvdel av medlemsmassen. Dette er tydeligst i privat sektor. Det er også verdt å merke seg at medianverdiene er svært like mellom sektorene med bare 8000 mellom topp og bunn.

Det betyr altså at lønningene er mer sammenklemt i kommunal og statlig sektor enn i privat sektor. I privat sektor er det flere lønninger som går høyere opp. 

Den detaljerte lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmer av Naturviterne:

 

Laster kommentarfelt ..