Lønnsstatistikk 2020

Naturviternes lønnsstatistikk 2020

Lønnsundersøkelsen 2020 er publisert, og avslører en beskjeden lønnsvekst.

Hele lønnsstatistikken 2020 er tilgjengelig for medlemmer i Naturviterne på Min Side (krever innlogging).

Lønnsveksten fra 2019 til 2020 har vært beskjeden, både om man ser på veksten blant identiske individer og veksten i gjennomsnitts- eller medianlønn totalt.

Lønnsveksten for identiske individer tar for seg respondentene som er representert både i lønnsundersøkelsen 2019 og 2020. Det betyr at utmeldinger, innmeldinger og bytter fra student til arbeidstaker og arbeidstaker til pensjonist ikke påvirker tallene.

Sektor Gjennomnsnittlig prosentvis økning Median lønnsøkning Gjennomsnittlig lønnsøkning
Kommune 1,56 % 3 480 kr 10 715 kr
Privat 2,48 % 11 867 kr 17 369 kr
Stat 1,48 % 3 000 kr 9 678 kr

Koronapandemien har skapt usikkerhet blant arbeidsgivere og sammenslutninger, trolig også i virksomheter der de økonomiske resultatene ikke har vært negativt påvirket av pandemien og smittevernrestriksjonene, eller der kutt i reisevirksomhet har ført til en bedre økonomisk situasjon.

I flere både store og små virksomheter ble lønnsforhandlingene forskjøvet inn i 2021, slik at resultatet av disse forskyves til neste års lønnsstatistikk.

Se lønnsstatistikken på Min side »

Laster kommentarfelt ..