Naturviternes lønnsstatistikk 2019

Naturviternes lønnsstatistikk 2019

Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble en moderat lønnsutvikling for medlemmene i 2019 med en økning på 2,7 % i 2019 mot 3,7 % i 2018. 2,7 % er for øvrig identisk med tallet for 2017.

  • Hele lønnsstatistikken 2019 er tilgjengelig for medlemmer i Naturviterne på Min Side - krever innlogging

 

 

Kommunal sektor opplevde to veldig gode oppgjør i 2016 og 2017. I 2019 ble 2018-tall på 2,9 % gjentatt.

Statlig sektor hadde veldig magre oppgjør i 2015 og i 2017, men opplevde et godt 2018 og fortsatte økningen i 2019 og var den av sektorene med størst økning med 3,8 %. Likevel er fremdeles statlig sektor det tariffområdet hvor gjennomsnittslønna er lavest, men er nå bare 3000 kroner bak kommunal sektor. Vi ser at spesielt begynnerlønn er bedre i kommunal sektor.

Privat sektor fikk et meget moderat oppgjør sett under ett, men dette er en sektor med store variasjoner. Ser vi på medianverdien ser vi at økningen i privat er omtrent som i de andre sektorene.

Medianlønn

Gjennomsnittslønn og medianlønn alle sektorer 2019

Ved å se på medianverdiene i tillegg til gjennomsnittsverdiene, får man et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det betyr at det er større spredning på lønningene i øvre halvdel av medlemsmassen.

Privat sektor utmerker seg ved å ikke bare ha mange av de høyeste lønningene, men også de fleste med lav lønn er hjemmehørende i privat sektor.

Bakgrunnstallene forteller videre at det er flere med lave lønninger i stat enn i kommune.

Spesielt ser det ut til at startlønnen ligge noe høyere i kommunal sektor.

Laster kommentarfelt ..