Naturviternes legat studiereise

Naturviternes legat

I Naturviternes legat kan du søke støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og studiereiser i privat regi. Søknadsfrist 20. mars 2020.

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og  studiereiser i privat regi. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Støttens størrelse varierer mellom kr 1.000,- og  kr 10.000,-.
  • Alle medlemmer kan søke.

Informasjon om søknad:

  • Innhold: Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan.
  • Stipendet utbetales når studie/tur er gjennomført og en kort rapport er mottatt hos Naturviterne. 
  • Søknadsfrist 20. mars 2020

Søknad sendespost@naturviterne.no

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..