Søk støtte i Naturviternes legat

Naturviternes legat

I Naturviternes legat kan du søke støtte til kortere etterutdanning, kurs, studiereiser og utferder. Søknadsfrist er 20. mars.

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder som ikke dekkes av arbeidsgiver eller studiested. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Støttens størrelse varierer mellom kr 2.000,- og  kr 10.000,-.
  • Medlemmer som er yrkesaktive, arbeidssøkende eller studenter kan søke.

Informasjon om søknad:

  • Innhold: Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan.
  • Stipendet utbetales når studie/tur er gjennomført og en kort rapport er mottatt hos Naturviterne. 
  • Søknadsfrist 20. mars hvert år.

Fyll ut nedenstående søkandsskjema for Naturviternes legat med vedlegg.

Søknadsskjema til Naturviternes legat

Du skal fylle inn Budsjettmal for Naturviternes legat.

Fyll ut og last opp vedlagt din søknad.

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..