Naturviterne staker ut kursen for de neste 10 årene

Landsmøtet vil i mars 2017 vedta ny strategi for Naturviterne. Nå er arbeidet med å samle innspill og meninger fra medlemmene i gang. Merete Skaug (generalsekretær) og Vebjørn Knarrum (forbundsleder) skal informere om prosessen på en rekke medlemsmøter fremover.

Merete Skaug (generalsekretær) og Vebjørn Knarrum (forbundsleder) reiser frem til høringsfristen går ut på en rekke medlemsmøter der strategidokumentet vil bli lagt frem og diskutert. 

Strategi for Naturviterne 2025

Naturviternes hovedstyre har satt i gang en prosess for å lage ny strategi for organisasjonen. 

Utarbeidelsen av strategien skal være en åpen prosess hvor hele organisasjonen skal ha mulighet til å bidra gjennom en høringsrunde frem mot Landsmøtet i mars 2017. 

Et diskusjonsdokument er laget og innholder spørsmål om veivalg og mål for de neste 10 årene. Det danner grunnlaget for et styrende dokument som skal gi rammer, retning og ambisjonsnivået for prosessen. Målet er å videreutvikle Naturviterne som en sterk og bærekraftig fagforening de kommende årene.

Strategidokument på høring

Strategidokumentet er sendt ut til alle tillitsvalgte med høringsfrist 15. juni.

Den enkelte tillitsvalgte er bedt om å forhøre seg med sine medlemmer, eller sende inn svar basert på den kunnskapen vedkommende allerede har. 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du ytterligere informasjon og mulighet til å delta aktivt i prosessen tar du kontakt med Merete Skaug (generalsekretær) på e-post: ms@naturviterne.no 

Laster kommentarfelt ..