Naturviterne med seminarserie på NTNU

I vinter tilbyr vi en rekke foredrag på NTNU fra profilerte aktører innen naturressursforvaltning, biologi og økonomi, klimaendringer og sårbare arter og framtidens oppdrettsnæring. Målgruppe er studenter, doktorgradsstudenter og vitenskapelige ansatte.

Naturviterne ønsker å tilby en rekke foredrag fra profilerte aktører som har erfaring og kunnskap innen naturressursforvaltning, kobling mellom biologi og økonomi, klimaendringer og sårbare arter og framtidens oppdrettsnæring. Vi vet at studenter, doktorgradsstudenter og vitenskapelige ansatte og mulig andre som er interessert ønsker å høre fra arbeidslivet om både kunnskap, erfaringer og siste nytt innenfor tema.

Vi ser fram til å se deg på seminar!

Hvor?

Seminaret vil bli holdt i Realfagsbygget på NTNU. Møterom: NT-ADM Møterom E1-118

Påmelding

Førstemann til mølla prinsippet. Maks 20 plasser. Vi serverer lunsj – gi beskjed om du har allergier eller er vegetarianer. 

Program

Tema 1 – «Naturressursforvalter – hva skjer på jobben?»

 • Miljødirektoratet, Seksjon for miljøovervåking og kartlegging, Seniorrådgiver Eirin Bjørkvoll
 • 19. januar 2016 
 • Kl. 12:15-13:00

Tema 2 – «Økosystemtjenester og bioøkonomi»

 • Miljødirektoratet, Miljøøkonomiseksjonen, Rådgiver Petter Andreas Gudding
 • 16. februar 2016 
 • Kl. 12:15-13:00

Tema 3 – «Rødlista arter og klimaendringer»

 • Artsdatabanken, Direktør Ivar Myklebust
 • 5. april 2016 
 • Kl. 12:15-13:00

Tema 4 – "Havmiljø - fremtidens oppdrettsnæring"

 • SINTEF Fiskeri og havbruk, Forskningsleder Leif Magne Sunde
 • 26. april 2016 
 • Kl. 12:15-13:00
Laster kommentarfelt ..