Naturviterne-gruppe ved NIBIO er klar

Blir største Akademikerne-organisasjon på det nye forskningsinstituttet fra 1. juli

Foran fra venstre: Heidi Knutsen, Unni Støbet Lande, Christian Pedersen, Michael Angelhoff, Finn Walland. Bak: Øvrige medlemmer som deltok på stiftelsesmøtet onsdag 15. april på Hotell Plaza, Oslo.

 

Stiftelsesmøte for Naturviterne i NIBIO, onsdag 15. april 2015

Medlemmer fra Naturviterne ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk (NILF), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap holdt onsdag 15. april stiftelsesmøte for en tillitsvalgtgruppe ved det nye forskningsinstituttet NIBIO.

Tilsammen vil den nye gruppa på NIBIO ha 75 medlemmer fra Naturviterne.

Styret

På stiftelsesmøte i Oslo, onsdag 15. april ble nytt styre valgt:

 • Christian Pedersen, hovedtillitsvalgt (Skog og landskap, Ås)
 • Unni Støbet Lande, varahovedtillitsvalgt (Bioforsk, Tingvoll)
 • Heidi Knutsen, styremedlem (NILF, Bergen)
 • Michael Angeloff, styremedlem (Skog og landskap, Ås)
 • Finn Walland, vara (NILF, Oslo)
 • Randi Berland Frøseth, vara (Bioforsk, Tingvoll)

Tillitsvalgte ved de tre forskningsinstituttene som skal fusjoneres har i vinter samarbeidet tett i forbindelse med omstillingene.

- Vi lager nå én slagkraftig organisasjon i Naturviterne for at vi skal ivareta våre ansatte medlemmers interesser på aller beste måte. Nå tenker vi mer og mer som oss, og ikke som representanter fra tre ulike institutter, sier Christian Pedersen. Han forteller at kontakten mellom representanter fra de tre instituttene har vært tett siden nyheten om fusjonen ble kjent i fjor sommer.

- Det viktigste arbeidet er å få organisasjonskartet på plass. Når organisasjonskartet er på plass vil nok de ansatte begynne å kikke etter hvor de hører hjemme. Tidspunkt for offentliggjøring av resultatet fra disse forhandlingene vet vi heller ikke ennå, forteller Pedersen, som deltar i forhandlingene.

Heidi Knutsen, NILF, sitter som ansatterepresentant i interimstyret.

 

FAKTA: Sammenslåing av de landbruksfaglige forskningsinstituttene
 • I juni i fjor vedtok regjeringen å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) til ett institutt fra 1. juli 2015.
 • Et interimstyre ledet av Einar Steensnæs forbereder og leder fusjonen.
 • Interimsstyret i det sammenslåtte selskapet skal gi sin innstilling til det nye instituttets framtidige organisering.
 • LMD tar den endelige beslutningen om regional struktur for det nye instituttet.
 • Organisasjonskartet skal forhandles i samarbeidsforumet mellom Einar Steensnæs og tillitsvalgte fra de tre berørte instituttene.
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettes 1. juli 2015 med ansatte fra de tre sammenslåtte instituttene.
 • Alvhild Hedstein er ansatt som adm. dir. ved NIBIO
Laster kommentarfelt ..