Naturviterne kommenterer Etisk bankguide

Medlemsfordeler og Etisk bankguide

Nye tall fra Etisk bankguide viser at Naturviternes partnere i forsikring og bank styrker seg på viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. Storebrand forsvarer en sterk andre plass og Danske Bank er blitt bedre på naturvern og biologisk mangfold, klimaendringer og energiproduksjon.

Etisk bankguide er et samarbeid mellom Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Nedenfor kan du følge lenke til årets rangering som ble oppdatert januar 2019:

Storebrand (forsikring) og Danske Bank (bank) er viktige partnere som leverer medlemsfordeler til Naturviterne gjennom samarbeidsavtalen vi har gjennom Akademikerne Pluss.

— Det ligger en forventning fra våre medlemmer og vår forening om at de vi samarbeider med, også er gode på bærekraft og etikk. Alt i alt er det en positiv utvikling på gang, og vi vil følge med på at den fortsetter, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne

Naturviterne om Storebrand og Etisk banguide

  • Det er meget positivt å se hvor sterke tall Storebrand leverer nok en gang i Etisk Bankguide. Storebrand har vært tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning.
  • Naturviterne oppfordrer selskapet til å fortsette dette arbeidet, og ser gjerne at de styrker seg på områder som bankguiden påpeker

Naturviterne om Danske Bank og Etisk bankguide

  • Banken hever seg fra 42 til 52 poeng på guiden. At de har styrket seg på områdene Naturviterne påpekte var svake i 2018, biomangfold og naturvern, klimaendringer og energiproduksjon, ser vi som en god og positiv utvikling.
  • Den samlede scoren er fortsatt for lav og plasseringen for dårlig. Naturviterne oppfordrer banken til å ta nye solide grep for å forbedre seg på de områdene bankguiden påpeker.

 

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..