Om ikke vi i Naturviterne, med kunnskap og hjerte for bærekraft, ser at det må handling til - hvem skal da gjøre det?

Med hjerte for bærekraft?

DEBATT: Naturviterne er en fagforening, og jobber blant annet for medlemmenes arbeids- og lønnsvilkår. Men Naturviterne er noe mer. Naturviterne er en fagforening med hjerte for bærekraft. Det er vel det som gjør oss litt annerledes enn mange andre fagforeninger? Det ligger noen verdier til grunn som er mer enn bare penger, skriver artikkelforfatteren.

Naturviterne Ytring

 

Carl Henrik Jensen, er hovedtillitsvalgt for Naturviterne hos Fylkesmannen i Østfold, hvor han jobber som seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen.


Naturviterne foretok før valget en spørreundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge hvilke saker de mente var viktige i valgkampen. Over 2200 medlemmer svarte på undersøkelsen, og klima endte på topp i besvarelsene, sammen med arealforvaltning. Ikke så rart kanskje, for medlemmene jobber blant annet med natur og naturressurser, både med kunnskapsinnhenting og forvaltning. Medlemmer av Naturviterne skjønner hva klimaendringer vil gjøre med natur, naturressurser og samfunnet forøvrig. Det ser ut til at en bærekraftig utvikling er viktig for medlemmene, og da passer det godt med et fellesskap som Naturviterne.

Men holder det å ha hjerte for bærekraft? Eller bør man også ta med seg hjertet i valg av handlinger?

Det er en kjensgjerning at flytrafikken bidrar med store klimagassutslipp og at nordmenn er glad i å reise, gjerne med fly. Vi bor i et langstrakt land og for enkelte er det nesten umulig å la være å fly når man skal på seminarer og møter.

Naturviterne arrangerte nylig en samling for tillitsvalgte i Praha/Tsjekkia. Naturviterne tilhører hovedsammenslutningen Akademikerne, som også arrangerer fellessamlinger for tillitsvalgte i medlemsforeningene. Av de jeg kommer på i farten har det vært turer til steder som Den Haag/Nederland, Brüssel/Belgia, Longyearbyen/Svalbard, Nice/Frankrike, Stockholm/Sverige og Reykjavik/Island. Samlingene går ofte over et par-tre dager, og reisen blir da lang i forhold til tiden på oppholdet.

Det er ikke alltid lett å gjøre det man vet er riktig. Undertegnede var blant de som deltok på turen til Longyearbyen. Noen tilbud er for vanskelige å motstå. Men om man ser på alle disse reisene i sum utgjør det imidlertid mange flybilletter og store bidrag til klimagassutslipp.

I Naturviternes samfunnspolitiske plattform går det frem at «Norge må være et foregangsland når det kommer til å redusere egne utslipp og bidra til at andre land reduserer sine. Samfunnet må gjennom planlegging og økonomiske virkemidler legge til rette for at det blir enkelt å leve miljøvennlig.»

Naturviternotat nummer 4 (2012) setter fokus på klimaendringene. Det fremgår at «løsningen er todelt: redusere utslipp og tilpasse oss et annet klima. Så enkelt og så vanskelig er det. Det enkleste er å stikke hodet i sanden og fortsette som før. Det kan bli dyrt. Vi må kutte utslipp og tilpasse oss – nå.»

Naturviterne er en miljøsertifisert organisasjon Det er bra det. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Men hjelper det med avfallssortering og resirkulert papir om man samtidig spyr ut CO2 på lange flyreiser? Samlinger som de nevnt over er nok kanskje ment som en belønning for å være tillitsvalgt, og det kan trenges når det røyner på. Men må belønningen innebære lange reiser og store utslipp? Det bør vel være et mål å redusere utslippene der man kan.

Om ikke vi i Naturviterne, med kunnskap og hjerte for bærekraft, ser at det må handling til - hvem skal da gjøre det?

Det handler først og fremst om å ta et standpunkt om hvem Naturviterne er. Om vi virkelig mener at vi har hjerte for bærekraft og at vi «kan det, og gjør noe med det», så er det på tide å ta en diskusjon om ikke disse langturene bør avvikles.

Det handler om å feie for egen dør, redusere klimagassutslipp, og om Naturviternes omdømme og troverdighet.