Lønnsstatistikk 2018

Lønnsstatistikkundersøkelsen viser at det ble en god lønnsutvikling for medlemmene i 2018 med en økning på 3,7 % i 2018 mot 2,7 % i 2017. 3,7 er for øvrig identisk med tallet for 2016. Last ned lønnsstatistikken på Min Side.

Her må du logge deg inn for å komme til hele Lønnsstatistikken (forbeholdt medlemmer):

Etter at kommunal sektor har hatt det beste oppgjøret de siste to årene ble oppgjøret her noe mer moderat med 2,95 %. Stat har fått et godt oppgjør med 3,5 %, men den store vinneren i 2018 var privat sektor der økningen ble på hele 5,4 %.

  • Totalt alle økning 3,7 % gjennomsnittlig årslønn kr. 622 804
  • Kommune økning 2,95 % gjennomsnittlig årslønn kr. 613 846
  • Stat økning 3,5 % gjennomsnittlig årslønn kr. 605 455
  • Privat økning 5,4 % gjennomsnittlig årslønn kr. 655 355

Ved å se på medianverdiene i tillegg til gjennomsnittsverdiene får man et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det betyr at det er større spredning på lønningene i øvre halvdel av medlemsmassen.

 

 

Privat sektor utmerker seg ved å ikke bare ha mange av de høyeste lønningene, men også de fleste med lav lønn er hjemmehørende i privat sektor. Bakgrunnstallene forteller videre at det er flere med lave lønninger i stat enn i kommune. Spesielt ser det ut til at startlønnen ligge noe høyere i kommunal sektor.

 

Laster kommentarfelt ..