Naturviternes lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk 2017

Det ble en moderat lønnsutvikling for medlemmene i 2017 med en økning på 2,7 % mot 3,7 % i 2016. For andre år på rad hadde kommunal sektor det beste oppgjøret. Last ned lønnsstatistikken på Min Side.

Den detaljerte lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmer av Naturviterne og du finner den her:

 

Kommunal sektor har 11 000 kroner høyere gjennomsnittslønn enn statlig sektor. I rene kroner har kommunal sektor også redusert gapet til privat sektor, og forskjellen er for 2017 på ca 25 000 kroner. 

Ved å se på medianverdiene i tillegg til gjennomsnittsverdiene, får man et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det betyr at det er større spredning på lønningene i øvre halvdel av medlemsmassen. Privat sektor utmerker seg ved å ikke bare ha mange av de høyeste lønningene, men også de fleste med lav lønn er hjemmehørende i privat sektor. 

Bakgrunnstallene forteller videre at det er flere med lave lønninger i stat enn i kommune. Spesielt ser det ut til at startlønna ligger noe høyere i kommunal sektor. Dette er noe av forklaringen på at kommune har dratt fra statlig sektor både når det gjelde gjennomsnittslønn og medianverdi.

Laster kommentarfelt ..