Fjellstyrene

Lønnsoppgjør i havn med fjellstyrene

Norges fjellstyresamband og Naturviterne ble enige om årets lønnsoppgjør.

Norges fjellstyresamband og Naturviterne ble enige om årets lønnsoppgjør.

De viktigste momentene i året lønnsoppgjør er:

  1. Alle ansatte i fjellstyrene får 3,5% lønnsøkning fra 1. juli 2019.
  2. Minstelønningen blir hevet tilsvarende fra samme dato.
  3. Det blir mulig å ansatte alderspensjonister, uten at de må meldes inn i pensjonsordningen (pensjonistlønn)
  4. NFS og Naturviterne skal sammen utrede endringer i tariffavtalen frem mot neste lønnsoppgjør.

 

 

 

Laster kommentarfelt ..