KRONIKK: Jordtrøbbel gir mattrøbbel

Som sikkert mange har registrert er Naturviterne og Finn Roar Bruun (leder) engasjert i spørsmålet om vern av matjord. I Aftenposten søndag 26. januar fikk denne kronikken stor oppmerksomhet:

Saken er viktig fordi samfunnet skal opprettholde evnen til å produsere mat på land også i fremtiden. Samtidig handler det om bruk av naturviterkompetanse og om effektiv og bærekraftig infrastruktur / arealplanlegging.

I Aftenposten søndag 26. januar fikk denne kronikken stor oppmerksomhet:

Laster kommentarfelt ..