Anders Kvam, leder Akademikerne stat

Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte

I dag åpner lønnsforhandlingene i staten, og Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst.

— Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

— Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning.  Vi forventer at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen, sier Kvam.

Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.

— I 2018 forhandlet vi om hvordan lovverket skal endres slik at statlige ansatte får ny pensjonsordning. Nå er tiden inne for å følge dette opp i tariffavtalen, sier Kvam.

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

Laster kommentarfelt ..