Kommunikasjonsplan redder humler og bier

På 90-tallet var det ingen som snakket om bier og humler. - Nå snakker alle om det sier Frode Ødegaard, forsker, NINA, som avslører at til neste år skal vi få vite mer om maur.

NATURVITERFORUM: Frode Ødegaard, NINA

av Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef Naturviterne

Frode Ødegaard, forsker, NINA, har nettopp fortalt om mysteriet med biedød og hvilken trussel dette er mot økosystemet. Heldigvis har forskere funnet noe av årsaken til problemet. Og den heter Neonikotinoider. Et sprøytemiddel som er svært utbredt i jordbruket verden over. Middelet har tatt livet av milliarder av bier, som ironisk nok, jordbruket selv er avhengig av.

Også allmenheten og opinionen har fått vite mye om humlenes og bienes vanskelige levevilkår de seneste årene. Dette er ikke tilfeldig. Bak står en nøye gjennomtenkt kommunikasjonsplan for humler og bier.

- På 90-tallet var det ingen som snakket om bier og humler. Men nå står det noe i avisen nesten hver eneste dag, forteller Ødegaard.

- Dette handler om to forskjellige ting: Det er en bevisst kommunikasjonsstrategi som ligger bak. Vi har vært aktive mot pressen, sosiale media og nettmedia. Og så får vi litt drahjelp  i og med at dette er et viktig internasjonalt tema. Det er store økonomiske verdier det er snakk om.  Slik blir det også en del av kommunikasjonen. At vi ikke får frukt og bær uten bier og at det er store verdier på spill både i Norge og resten av verden. I tillegg handler det også om å spille på følelsene til folk. Det er jo vakre fine dyr for hagene, til hageplantene og alt dette gir en tilleggsdimensjon, forteller Ødegaard.

Hvordan startet dette arbeidet?

- Det begynte i 2008 da vi skulle utarbeide rødliste for truede arter. Da hadde vi ikke rødliste for humle og bier i det hele tatt. Vi startet med å lage en statusbeskrivelse av artene. Hva vet vi egentlig?  Denne ble publisert i et populærvitenskapelig tidsskrift. Mange fagfolk og interesserte fikk opp øynene,  og vi var i gang.

Hva tror du andre kan lære av dette?

- Jeg tror at mange naturvitere og forskere kan lære at det gjelder å selge en historie. Du må tilfredsstille en del kriterier. Det må være viktig internasjonalt, og du må spille på følelsene. Bruk også bilder. Vi har fått tatt masse flotte bilder som er blåst opp. Du kan virkelig se hva dette her er for noe. Slik får du med deg tabloidavisene. De liker å trykke bilder. Har du et godt bilde, kan du selge en dårlig historie.

Hvilke tiltak kommer til neste år?

- Nå går jo historiene om humlene av seg selv. Jeg tenker at maur også har et tilsvarende potensiale for å nå ut til folk.

Så det neste blir en kommunikasjonsstrategi for maur?

- Ja. Det kan det bli. Det er et veldig viktig dyr i økosystemene.

Laster kommentarfelt ..