Naturviterne hjelper deg med karriereutvikling

Karriereveiledernes beste tips

Flørter du med tanken om karriereutvikling, kompetanseheving eller et karriereskifte? — Ikke vær redd for å gjøre det, sier karriereekspertene.

Se Naturviternes karrieretilbud her

Slik kan vi hjelpe deg:

Det er lurt å være bevisst sin egen karriere. Uavhengig av om man vil bytte jobb eller ikke. Vi skal stå i jobb lenger – vår yrkeskarriere slutter ikke når vi fyller 65. Mange av oss vil jobbe til vi er over 70 år. Da er det viktig å tenke gjennom hva man vil, selv om man har bikket 50. For midtveis i livet har vi sannsynligvis fortsatt 20 år til i arbeidslivet og da er det fint om vi trives på jobben. Så hvis du flørter med tanken om karriereutvikling, kompetanseheving eller et karriereskifte. Gjør det.

— Flørt med tanken og ikke vær redd for å gå på første date. Sonder mulighetene, gjør det gjerne på kveldstid og finn ut om du vil ta forholdet et skritt videre. Det er overhodet ikke farlig å flørte med tanken, råder Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Han mener begrepet karriere ofte får en for smal definisjon. Karriere er så mye mer enn å klatre opp og fram. Det finnes alternativer til det. Karrieresenterets erfaring er at det er mange som går rundt og tenker på jobb. Man stiller seg selv spørsmål som: «Er jeg der jeg skal være? Burde jeg ha gjort noe annet?»

Man går rundt og baler med det, uten å gjøre noe med det, men det er fullt mulig å gjøre noe med det. Det er veldig vanlig å ha spørsmål om sin egen karriere og lure på hva man vil. Det man har gjort er ikke nødvendigvis definerende for hva man skal gjøre, for en livslang karriere består ofte av planlagte tilfeldigheter.

Gisle Hellsten leder for Karrieresenteret ved UiO Hvem er du - hva vil du?

Karriereveilederne merker ikke stor forskjell på førstegangsstudenter og studenter som har hatt noen år i arbeidslivet. Veilederne stiller de samme spørsmålene uansett: «Hvem er du, og hva vil du?» Hellsten er glad for at han og hans medarbeidere først og fremst veileder og ikke gir råd. De stiller studentene spørsmål og så blir det opp til dem selv å bestemme hva de skal gjøre. Karrieresenteret hjelper studentene med å bli bevisst egen kompetanse og å sette ord på den.

Kompetanseheving

Vigdis Johansen er avdelingsdirektør ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU og har jobbet med utdanning og kompetanseheving i en årrekke. Hun forteller at det ofte er de som har høyere utdanning fra før, som tar etter- og videreutdanning i Norge. De som jobber i offentlig sektor er overrepresentert.

— Det handler nok ofte om at man har knappere marginer i næringslivet, slik at man er mer opptatt av at kompetansehevingen de ansatte tar, skal være direkte relevant for arbeidsplassen. Mange arbeidsgivere er opptatt av kompetanseheving av sine ansatte og det finnes mange former for læring. 70 prosent av læring skjer gjennom jobben man gjør, 20 prosent skjer gjennom interne kurs og 10 prosent er formelle etter- og videreutdanningsløp, sier Johansen.

Vigdis Johansen SEVU NMBU Det finnes mange muligheter for kompetanseheving, og det er nært knyttet til hva man kan fra før og hva man jobber med. Johansens oppfordring er å se hva som finnes, for det finnes så mye. Det har også blitt lettere å få finansiering for studier. I dag kan man få lån fra Lånekassen i opptil åtte år, fram til man fyller 50. Tidligere måtte man ha minst 50 prosent studieprogresjon for å få lån, men nå kan man ta færre studiepoeng og da lettere kombinere dette med jobb.

Arbeidstakere har også rett til å ta permisjon for å ta utdanning. Hvis man føler at man stivner litt og trenger utfordringer, og ønsker å kompetanseheving som ikke er relevant for nåværende arbeidsgiver, så er det mulig å ta permisjon uten lønn for å ta videre utdanning. Mulighetsrommet er større enn mange tror.

Bruk karrieresenteret

Hellsten understreker at det er en stor mental forskjell på å søke seg bort fra noe i motsetning til å søke seg til noe. Enkelte ønsker å bytte jobb fordi de ikke trives der de er. Enten man er i en konflikt eller at man bare er lei jobben sin. Det er veldig fint om man klarer å begynne tankeprosessen om karriereutvikling, kompetanseheving og jobbskifte før man er i den situasjonen.

Det er lurt å ta tak i dette i det man begynner å lure, for da kan man kjøpe seg verdifull tid til å gjøre de rette valgene for seg selv i samtale med andre. Alle norske fylker har karrieresentre, som er et rettighetstilbud til alle voksne innbyggere i Norge over 19 år. Dit kan man gå for å starte en karriereplanleggingsprosess. 

— Du kan finne ut av hva du egentlig har lyst til og hva du drømmer om, men også få sjekket ut en del fakta: Priser, ulike tilbud og hva du selv må gjøre. Har du tid i en slik prosess, så er min erfaring at et karriereskifte blir best mulig for alle parter,  forteller Hellsten.

En del vil jo være i en situasjon der man både søker seg bort fra noe og søker seg til noe annet. Da kan det være lurt å tenke på kompetanseheving som både er relevant for jobben man har i dag samtidig som den gjør en mer aktuell for andre jobber man ønsker å søke på.  Da blir det en vinn-vinn-situasjon. Det er både nyttig for nåværende arbeidsgiver samtidig som man gjør seg mer attraktiv for andre.

Du bestemmer

Men det å gjøre endringer er ikke bare lett. Vi kan være klar over at mulighetene er der, men man tør eller orker ikke å ta dem i bruk. Hva er det som hindrer oss i å gjøre de endringene som er nødvendige for å ha den karrieren man ønsker seg?

Hellsten mener at det er mange følelser knyttet til jobb, karriere og utdanning. Det er også mange rådgivere der ute, i form av venner og familie. Vi kan lytte til det de har å si, men til syvende og sist det er du selv som skal bestemme hva som er riktig og viktig å gjøre i livet og sin karriere. Det kan også hende man har inntrykk av at karrieremulighetene internt på jobben er begrenset, og at man ikke vil få mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Medarbeidersamtalen er fin mulighet til å ta opp dette med arbeidsgiver. Det kan godt tenkes at det er flere og andre muligheter internt i en bedrift enn det man selv ser for seg.

Test det ut

Vigdis Johansen anbefaler å begynne med litt kompetanseheving, bare for å teste det ut, møte andre mennesker og skaffe seg et nettverk. Det er ikke nødvendig å ha en klar plan for et karriereskifte for å begynne med noe. Det kan være motiverende i seg selv bare det å lære noe nytt.

Johansen understreker også at det er viktig å orientere seg om hvilke tilbud som finnes der ute.

— Det vil nå også komme en del endringer som vil gjøre det enklere å kombinere jobb og kompetanseheving. Man kan bli enkeltemnestudent ved et universitet, høgskole eller fagskole. Da betaler man kun semesteravgift. I tillegg har de fleste studiesteder et etter og videreutdanningstilbud som man kan sjekke – ikke vær redd for å hoppe ut i det!

Johansen tror at etter- og videreutdanning alltid gir motivasjon hvis man finner noe som er interessant.

— Selv om du melder deg opp til et fag med studiepoeng, må du ikke ta eksamen. Du kan også velge å bare ta med deg det du vil av et sånt tilbud. Hvis du har et kompetansebehov som du ikke finner i våre tilbud, ta kontakt med oss. Under pandemien har universiteter og høgskoler fått beskjed om å åpne så mye som mulig for så mange som mulig. Vi ble tvangsdigitalisert på noen få måneder. Utviklingen videre nå vil gi en campusbasert ordinær gradsutdanning, og en variant som er mer fleksibel og som du kan ta digitalt. Dette vil gjøre det enklere å kombinere jobb og studier, sier Johansen.

Framtiden er tverrfaglig

En av kjepphestene til NMBU er at mange av løsningene som må finnes for framtiden ligger i det tverrfaglige. Så: Ikke begrens deg til det du har utdanning i fra før, men se om det er noe du burde kombinere det med.

Naturvitere vil bli viktige for å løse framtidens utfordringer. For å få til det trenger vi både økt kompetanse og økt status i samfunnet.

Laster kommentarfelt ..