Kari Sollien valgt til ny leder av Akademikerne

​Sollien er lege og spesialist i allmennmedisin. Hun har vært leder for Allmennlegeforeningen siden 2013 og har sittet i Legeforeningens sentralstyre siden 2009. Sollien har bred yrkeserfaring som fastlege og fra kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten.

 

- Jeg tror debatten om omstillingen av Norge vil tilta i styrke de neste årene. Her har Akademikerne en viktig rolle å spille. Kunnskap, utdanning og forskning har aldri vært viktigere enn nå, sier Sollien. Hun peker på at det ligger store utfordringer foran det norske samfunnet der vi må omstille:

  • Norsk næringsliv og økonomi til å møte en ny virkelighet med lavere aktivitet og inntekter fra sokkelen
  • Arbeidslivet til å møte en situasjon der automatisering og digitalisering trolig vil føre til at halvparten av dagens arbeidsplasser er borte om 20 – 25 år
  • Offentlig sektor til å møte morgendagens velferdsutfordringer innenfor bl.a. helse, eldreomsorg og utdanning
  • Samfunnet i en mer bærekraftig retning der det grønne skiftet er noe mer enn bare et retorisk slagord

- Jeg gleder meg til å gå løs på disse utfordringene sammen med medlemsforeningene. Skal vi lykkes, må vi bidra til at trepartssamarbeidet styrkes. I dette arbeidet vil Akademikerne ta sitt ansvar og være en konstruktiv bidragsyter, sier Sollien.

Akademikerne organiserer arbeidstakere med mastergrad eller tilsvarende, og består av 13 medlemsforeninger. Akademikerne ble etablert i 1997 og hadde ved årsskiftet drøyt 193.000 medlemmer. Sollien er Akademikernes sjette leder siden etableringen og den tredje kvinnelige lederen. Hun er den første lederen som kommer fra Legeforeningen.

Laster kommentarfelt ..