Kan biodrivstoff redde norsk skogbruk?

Nei, det tror jeg ikke. Slik besvarte Erik Trømborg, forsker ved UMB spørsmålet om flybensin fra skogen kan redde denne næringen.

NATURVITERFORUM: Erik Trømborg, forsker UMB

av Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef Naturviterne

Erik Trømborg, forsker UMB, snakket i sitt innlegg om mulighetene utvikling av biodrivstoff har for skogbruket i Norge.

- Når det gjelder biodrivstoff, mener jeg det er andre ting som ligger bedre til rette for å satse på i Norge, sa Erik Trømborg.

- Det handler ikke om noe negativt i forhold til norsk skogbruk og biodrivstoff, men det er kombinasjonen som ikke ligger til rette. Jeg tror vi bør satse på å produsere mer varme av biomasseressurser i Norge.

- På lengre sikt så vil vi nok finne alternativer til å bruke dette råstoffet til varme. Det er da vi kan vri biomassebruken over både på biodrivstoff og kjemikalier, fordi oljeressursene tar slutt.

Har Norge kompetansen som skal til for å gjøre dette?

- Ja, vi har kompetanse, men vi har ikke kapasitet.

Skogbransjen må nok se på de mulighetene som ligger i å utvikle eksisterende industri. Det gjelder trelastindustrien spesielt, og se på alle mulighetene som finnes til å konvertere om dette til bio. Her ligger det lavhengende frukter. Og CO2-messig er dette viktigere på kort sikt, enn satsing på biodrivstoff, mener Trømborg.

Satser da Borregaard feil?

- Nei. Absolutt ikke. De driver jo med kjemikalieproduksjon. Dette er deres greie som de er gode på, og de har kompetansen. Men det er ikke noe billig råstoff. Det er ikke noe Commodity-produkt som Borregaard driver med. Biodrivstoff derimot er Commodity. Borregaard driver med nisjeprodukter. Noe som er veldig forskjellig.

Laster kommentarfelt ..