Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2022

Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2022

Naturviterne presenterer hvert år informasjonsskriv med de viktigste momentene til årets lokale forhandlinger i KS.

Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

Kort sammendrag:

 • Den offisielle rammen for årets sentrale lønnsoppgjør (kapittel 4) er 3,84 %.
 • Hvis det forhandles med datolønnsvekst betyr det 3,84 % fra 1. mai.
 • Hvis det forhandles med årslønnsvekst betyr det 2,84 % - fratrukket et overheng på 1,0 % for kapitlene 3 og 5 (kan også beregnes lokalt) = ramme for kalenderåret på 2,84 %. Med virkning fra 1. mai blir det 4,26 %.
 • Ansatte i KS-området fikk en reallønnsnedgang på 0,6 % i 2021 (TBU). Partene i arbeidslivet (Teknisk beregningsutvalg, TBU) ga et anslag for prisstigningen på 2,7 % i februar. I mars endret de anslaget til 3,3 %. Statistisk sentralbyrå (SSB) er sekretariat for TBU. SSBs anslag på prisstigningen er nå på 4,7 % for 2022 (oppdatert 10. juni 2022).
 • Det er stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft nå. Det vil bety økte lokale lønnstillegg og økte lønnstillegg ved jobbskifte.
 • Anbefalt krav: Ansatte i KS-området fikk en reallønnsnedgang på 0,6 % i 2021. Tillitsvalgte bør prøve å hindre en reallønnsnedgang to år på rad, det bør derfor fremmes krav om minst 4,7 % i 2022.
 • Virkningsdato: 1. mai 2022
 • Forhandlingsfrist: 1. oktober 2022

>> Last ned hele informasjonsskrivet

Vedlegg:

 1. Hvor mye har de ansatt i kapittel 4 fått i år?
 2. Hva skal Naturviterne kreve?
 3. Retningslinjer for gode forhandlinger - God forhandlingsskikk
 4. Argumenter til lokale forhandlinger
 5. Fremgangsmåte ved ankebehandling i lokal nemnd
 6. Kriterier for lønnsfastsettelse
 7. Kravskjema (for papir-utfylling)
  Krav skjema (for elektronisk utfylling)
 8. Oversikt styret og fylkeskontakter i Naturviterne Kommune
 9. Utkast til Naturviternes prioritering på drøftingsmøtet (nytt i tariffperioden)
 10. Arbeidstid for kontorpersonalet (nytt i tariffperiode)
 11. Beregning av overheng
 12. Beregning av krav
 13. KS og Akademikerne: Om bruk av overheng og glidning i lokale lønnsoppgjør
 14. Lønnsstatistikk

Ved behov for informasjon ut over disse vedleggene, ta kontakt med Ole Jakob Knudsen i Naturviternes sekretariat.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Ole Jakob Knudsen
Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær
918 50 187
Se e-post