Naturviternes informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området

Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2020

Her finner du de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør.

Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

Sammendrag av de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør:

 • Rammen for årets lønnsoppgjør for kapittel 3 og 5 er 1,7 %
 1. Hvis det forhandles med datolønnsvekst, så betyr det 1,7 % fra 1. mai.
   
 2. Hvis det forhandles med årslønnsvekst, så betyr det 1,7 %, fratrukket et overheng på 1,0 % for kapittel 3 og 5 (kan også beregnes lokalt) = ramme for forhandlingene 0,7 %. Med virkning fra 1. mai blir det 1,05 %.
 • Prisstigningen er av partene anslått til 1,4 %, men ser ut til å bli litt høyere (SSB 10. september). En ramme på 1,7 % vil sikre at ansatte ikke får en reallønnsnedgang i 2020.
   
 • På grunn av korona-situasjonen, en forholdsvis lav økonomisk ramme og kort tid til å gjennomføre forhandlingene, kan partene lokalt bli enige om å gi alle ansatte i kapittel 3 og 5 et likt prosentvis tillegg i år.
   
 • Hvis arbeidsgiver benytter seg av trusler eller hersketeknikker og hevder at «rammen er 0,3 %» skal alle Akademikerforeninger bryte forhandlingene!

Kapittel 4 hadde en lønnsvekst på 4,1 % i 2019, kapittel 5 fikk 3,5 % og kapittel 3 fikk 3,3 % (TBSK side 41). Derfor har kapittel 4 et større overheng i forhandlingene i år.

Neste år vil rammen for de som forhandler om årslønnsvekst bli vesentlig høyere enn de som forhandler om datolønnsvekst (pga lavt overheng).

Det er variasjoner i rammen mellom forskjellig forhandlingsmetoder fra år til år, men på lang sikt gir de samme resultat.

Virkningsdato: 1. mai 2020
Forhandlingsfrist: 15. oktober 2020

Last ned informasjonskrivet:

Kontakt:

Vedlegg:

 1. Hvor mye har de ansatt i kapittel 4 fått i år? (Kommer)
 2. Hva skal Naturviterne kreve? (Kommer)
 3. Retningslinjer for gode forhandlinger - God forhandlingsskikk
 4. Argumenter til lokale forhandlinger
 5. Fremgangsmåte ved ankebehandling i lokal nemnd
 6. Kriterier for lønnsfastsettelse
 7. Kravskjema (for papir-utfylling)          
  Kravskjema (for elektronisk utfylling)
 8. Oversikt styret og fylkeskontakter i Naturviterne Kommune
 9. Utkast til Naturviternes prioriteringer på drøftingsmøtet
 10. Arbeidstid for kontorpersonalet
 11. Beregning av overheng
 12. Beregning av krav

 

 
 
 
Laster kommentarfelt ..