Naturviternes informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området

Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2019

Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 nærmer seg! Her finner du de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør.

Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

Sammendrag av de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør:

Anbefalt krav:     

 1. Kravet bør reflektere at man skal gjennomføre forhandlinger, få et resultat som gjenspeiler medlemmenes arbeidssituasjon og lønnsutviklingen i samfunnet (4-4,5 %).
 2. Sikre at alle medlemmene har lønn som minimum er i tråd med de nye minstelønningene for ansatte med mastergrad i kapittel 4.

Mål for forhandlingene:    

 1. Et godt lønnsoppgjør
 2. Naturviterne anslår at gjennomsnittet i kapittel 5 får 4 %, og ansatte i kapittel 3 får 4,2 %, i 2019

Virkningsdato: 1. mai 2019

Forhandlingsfrist: 1. oktober 2019

Last ned informasjonskrivet:

Kontakt:

Vedlegg:

 1. Hvor mye har de ansatte i kapittel 4 fått i år?
 2. Hva skal Naturviterne kreve?
 3. Retningslinjer for gode forhandlinger - God forhandlingsskikk
 4. Argumenter til lokale forhandlinger
 5. Fremgangsmåte ved ankebehandling i lokal nemnd
 6. Kriterier for lønnsfastsettelse
 7. Kravskjema for lønnsforhandlinger (for utfylling på papir)
  Kravskjema for lønnsforhandlinger (for elektronisk utfylling)
 8. Oversikt over styret og fylkeskontakter i Naturviterne - Kommune
 9. Utkast til Naturviternes prioriteringer på drøftingsmøtet
 10. Arbeidstid for kontorpersonalet
 11. Beregning av overheng
 12. Beregning av krav

 

 
 
 
Laster kommentarfelt ..