Deltakerne i Naturviternes studentlandsmøte

Hils på det nye studentstyret

Disse skal jobbe for å gjøre både studiehverdagen din og verden litt bedre.

Årets studentlandsmøtet er gjennomført, og vi har fått et nytt studentstyre.

Studentlandsmøtet er det øverste organet i Naturviterne student, og mellom landsmøtene er det studentstyret som fører skuta. Landsmøtet har i tillegg til å velge et nytt studentstyret også gitt innspill til det arbeidet som skal skje i styreperioden på ett år – altså fram til neste studentlandsmøte. 

Det nye studentstyret skal jobbe for saker som er viktige for studentmedlemmer og peke ut kursen for Naturviternes studentarbeid. Studentstyret har også en representant i hovedstyret, slik at studentene har en betydelig påvirkningskraft inn i hele organisasjonen.  

På landsmøtet hadde vi også besøk av Naturvetarna. Det er Naturviternes svenske søsterforening. Samarbeidet lar oss utveksle idéer, og det kommer både studentstyret, hovedstyret og hele fagforeningen til gode. 

Her er Naturviternes nye studentstyre:

Leder – Silje Kristiansen (UiB)

– Hva studerer du?

– Jeg tar en bachelor i biologi ved Universitetet i Bergen, og er på mitt fjerde semester.

– Hva fikk deg til å studere akkurat biologi?

– Jeg har alltid vært interessert i naturen og realfag, men der var nok bevegelsen mot plast i havet (#tavaha) som fikk meg spesielt interessert. Havet er ekstremt viktig for meg! Vi lever i en revolusjonerende tid med mye engasjement for en bærekraftig verden, og dette er noe jeg vil være med på å påvirke i riktig retning!

– Har studiet ditt til nå vært spennende? Interessant? Gøy? Hvorfor?

– Jeg får lære om alt fra biller og meitemark til alger og hvaler, og jeg får være ute på felt og inne på laboratorie. Vi lærer om mYe dagsaktuelle emner med engasjerte forelesere. Det passer meg helt perfekt at jeg får gjøre og lære så mye forskjellig!

– Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

– Først og fremst var det de fine og flotte ambassadørene på uib som introduserte meg, men det var verdiene til naturviterne som overbeviste meg til å engasjere meg mer enn bare å bli medlem!

– Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid?

– Jeg ønsker først og fremst å være enda tettere på hva som skjer i naturviterne og jeg ønsker å bli inspirert og å inspirere. Jeg tror også at jeg som person kan bidra med at jeg er engasjert og motivert!

– Tidligere har studentstyret vært engasjert i studielån, studentboliger og psykisk helse. Har du noen saker som du ønsker å jobbe særlig mye for i studentstyret?

– Studietiden er en utrolig sosial tid i livet for veldig mange, men for noen er det kanskje litt vanskeligere og de kan føle seg ekskludert. Derfor synes jeg at saker som inkludering både sosialt og akademisk spesielt viktig. Jeg også veldig opptatt av å leve i et bærekraftig samfunn, og dette vil jeg spesielt jobbe for i studentstyret. 

– Hva er din beste lifehack?

– Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden! Det tror jeg er desidert den beste lifehacken.

Nestleder – Solveig Schjetne Valheim (NMBU)

– Hva studerer du?

– Landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på tredje året

– Hva fikk deg til å studere landskapsarkitektur?

– Muligheten til å sette et merke på verden! 

– Har studiet ditt til nå vært spennende? Interessant? Gøy? Hvorfor?

– Ved å forme omgivelsene på en god måte kan jeg forhåpentligvis bidra til å gjøre folks liv litt bedre. Landskapsarkitektur er også veldig tverrfaglig og man får mange muligheter!

– Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

– Jeg kjente til Naturviterne allerede før jeg begynte å studere, men det var da jeg møtte blide studenter på stand at jeg meldte meg inn.

– Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid?

– Å være med i studentstyret er en utrolig god mulighet til å være med å påvirke! Her kan jeg være med å fremme saker som jeg brenner for, og bidra til å gjøre Naturviterne til et enda mer naturlig valg for mange studenter. I tillegg er det spennende å bli kjent med studenter fra andre steder og andre studieretninger!

– Har du noen saker som du ønsker å jobbe særlig mye for i studentstyret?

– Psykisk helse er et utrolig viktig tema som absolutt kan tas opp igjen. Mange studenter sliter med psykisk helse, og sånn skal det ikke være! I tillegg er jeg opptatt av at vi må kutte matsvinn som et miljøtiltak. Vi har et stort overforbruk, også av mat, og altfor mye god mat går rett i søpla.

– Din beste lifehack?

– Kanskje ikke min beste lifehack, men hvis man heller olje over en rester av tomatpuré holder den seg lenger!

Styremedlem – Camilla Werner (NMBU)

– Hva studerer du? 

– Jeg studerer matvitenskap ved NMBU, og er på siste året på bacheloren. Tenker å gå videre på master hvis karakterene holder.

– Hva fikk deg til å studere akkurat det? 

– Jeg begynte på fornybar energi, men fant ut at matvitenskap fantes etter at jeg kom til Ås. Jeg har alltid likt mat, både å spise og lese om, så da det viste seg å være et eget studie ville jeg prøve det isteden.

– Har studiet ditt til nå vært spennende? Interessant? Gøy? Hvorfor?

– Jeg synes det er gøy å lære om hverdagslige ting som mat, men å lære mer detaljer om hvorfor maten er som den er, for eksempel hvorfor egget stivner, hva som skjer kjemisk når maten blir dårlig eller hvordan kjøtt påvirkes i løpet av prosessering. Det meste man noen gang har lurt på om mat har som regel et logisk og interessant svar. Vi har også mye lab og forsøk, så vi får se teorien i praksis, og smake på produkter, for eksempel iskrem, kjeks og chips.

– Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn? 

– Jeg ble kjent med Naturviterne via Solveig og Ingrid som også sitter i styret. De overtalte meg til å bli med på et møte og da ble jeg kjent med flere som var med og syntes det virket som en hyggelig gjeng. I tillegg så jeg etter hvert verdien av å være organisert.

– Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid? 

– Jeg syntes det er gøy å kunne være med og påvirke hva studentstyret skal bry seg om og høre tips og erfaringer fra andre lokallag. Det er også hyggelig å få arbeide med andre som er interessert i samme sak/organisasjon, og selv ta initiativ til å engasjere seg i saker jeg syntes er viktig.

– Har du noen saker som du ønsker å jobbe særlig mye for i studentstyret? 

– På studentlandsmøtet fortalte svenske Naturvetarna at de hadde vært engasjert i psykisk helse, og jeg synes det er en viktig sak. Naturviterne har tidligere også engasjert seg i dette, men det er en sak som aldri blir gammel, og jeg synes det er viktig å snakke om.  Som matviter synes jeg også det er viktig å ta liv av misforståelsene rundt mat, med tanke på hva folk «føler» er sunt/usunt. Studentøkonomi synes jeg også er viktig. Grunnleggende forståelse av personlig økonomi legger grunnlaget for gode økonomiske valg, så man kan kjøpe det en ønsker seg i fremtiden, enten det er ferie, bolig eller annet.

– Hva er din beste lifehack? 

– Å alltid lage ekstra middag så man har god lunsj og middag dagen etter.

Styremedlem – Irmelin Bjørndal (UiO)

– Hva studerer du?

– Jeg studerer bachelor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), og er på første året nå.

– Hva fikk deg til å studere biovitenskap?

– Jeg har lyst å lære så mye som mulig om naturen, og om sammenhenger mellom organismer og systemer i naturen, alt fra celler og genetikk til klima og økosystemer.

– Har studiet ditt til nå vært spennende? Interessant? Gøy? Hvorfor?

– Jeg er jo på første året nå, men så lang har det vært veldig spennende fordi jeg har lært nytt innenfor realfag, lært mer om ting jeg interesserer meg for.

– Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

– Jeg ble kjent med Naturviterne på starten av studiet via studiekontakten på UiO, da det ble arrangert Naturviterløp i fadderuken. Senere ble jeg med på et vinsmakerkurs hvor jeg også fikk høre mer om Naturviterne. Jeg meldte meg til slutt inn via nettsiden på eget initiativ, da jeg hadde lyst å være med i et faglig og sosialt nettverk på skolen, samt være aktiv i en forening.

– Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid?

– Jeg ønsker å bidra i studentstyrets arbeid fordi jeg har lyst å være med å påvirke hvilke temaer Naturviterstudentene skal være opptatt av, lære mer og å få erfaringen.

– Har du noen saker som du ønsker å jobbe særlig mye for i studentstyret?

– Jeg har lyst å jobbe med saker innenfor miljø og klima, og studentvelferd.

– Hva er din beste lifehack?

– Om man ikke har strykejern men vil få bort rynker på klærne, heng dem på badet mens man dusjer og dampen gjør jobben.

Styremedlem – Marit Holten Løland (UiB)

– Hva studerer du? 

– Jeg tar en mastergrad i geovitenskap ved Universitetet i Bergen, og er på mitt første år.

– Hva fikk deg til å studere akkurat det? 

– Jeg valgte å studere geologi fordi jeg interesserer meg for hvordan jorden fungerer og ville lære mer om hvordan den er bygget opp. I tillegg fristet det praktiske arbeidet og de mange ekskursjonene dette studiet inneholder.

– Har studiet ditt til nå vært spennende? Interessant? Gøy? Hvorfor?

– Når man studerer geologi sitter man ikke bare inne i forelesning, men man får dra ut å se/jobbe med det man leser om i bøkene. Vi får reise på mange turer med studiet, både rundt i Norge og til andre land. På denne måten blir vi godt kjent og får oppleve mye gøy sammen, noe som også fører til et veldig bra sosialt miljø.

– Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

– Jeg ble kjent med Naturviterne gjennom medstudenter og meldte meg inn på grunn av arrangementene de holdt på UiB.

– Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid? 

– Jeg ønsker å være med å påvirke arbeidet Naturviterne fokuserer på, samt bidra til at studentene har en god hverdag. Videre hadde jeg et ønske om å engasjere meg i noe utenfor studiene.

– Har du noen saker som du ønsker å jobbe særlig mye for i studentstyret?

– Jeg vil gjerne fortsette fokuset Naturviterne har på problematikken rundt plast.

– Hva er din beste lifehack? 

– Aldri gå sulten på butikken, så holder studentbudsjettet litt lenger!

Vara – Ingrid Trovatn (NMBU)

– Hva studerer du? 

Jeg studerer by- og regionplanlegging ved NMBU.

– Hva fikk deg til å studere akkurat det? 

Ren tilfeldighet. Ble introdusert til temaet og syntes det hørtes veldig interessant ut og noe jeg kunne tenke meg å jobbe med. 

– Har studiet ditt til nå vært spennende? Interessant? Gøy? Hvorfor?

Det har vært spennende/gøy så langt fordi jeg har fått innsikt i prosessene på hvordan man går frem når man lager prosjekt, men også fordi det er så aktuelt og komplekst. Alle steder har sine utfordringer/særpreg som man må ta hensyn til, og det er noe av det som gjør det så gøy å jobbe med. Også det å få innspill fra folk/innbyggere gir ny innsikt for det man jobber med.

– Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

Jeg ble kjent med Naturviterne gjennom stand på NMBU, men det var Solveig (nestleder red. anm.) som virkelig introduserte meg for Naturviterne. Jeg meldte meg inn fordi Naturviterne har gode avtaler og en grønn profil, noe som gjorde at jeg ville engasjere meg.

– Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid? 

Jeg ønsker å bidra med å fremme studentenes rettigheter og goder, i tillegg til å kunne være med å innvirke hva det skal fokuseres på. (Siden jeg er vara, så er jeg interessert i å bidra der jeg kan).

– Har du noen saker som du ønsker å jobbe særlig mye for i studentstyret?

Jeg mener psykisk helse fremdeles er et viktig tema å tenke på, men også det å virkelig hjelpe studentene i overgangen fra studenttilværelsen til yrkesaktiv.

– Hva er din beste lifehack? 

Min beste lifehack … godt spørsmål. Hmm, tror kanskje det blir langtidssparing i indeksfond, med faste innskudd. Det trenger ikke å være mye, 100,- i måneden gjør en forskjell. Om det er til pensjon, hus eller noe annet, men det egner seg best for lengre perioder.


Vi gratulerer til alle ny- og gjenvalgte!

Laster kommentarfelt ..