"Grønn konkurransekraft" overlevert til regjeringen

Du kan få en gjennomgang av utvalgets arbeid på Naturviterforum.

 

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte fredag sin rapport med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Utvalget har bestått av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Hedegaard har tidligere vært klimakommisær i EU og klima- og energiminister i Danmark. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.  hvor han skal holde innlegg om arbeidet i utvalget og hvilke utfordringer og muligheter Norge står foran på veien til å bli et lavutslippssamfunn.

I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Utvalget legger til grunn at Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

I tråd med mandatet utvalget har fått fra regjeringen, har det hentet inn synspunkter og innspill fra sentrale næringer, bedrifter, organisasjoner og akademia i ulike deler av landet.

11 sektorer, blant dem transport, industri, petroleum og landbruk, har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til utvalget.

Erna Solberg uttalte i forbindelse med overrekkelsen av rapporten at utvalgets rapport og de mange veikartene gir analyser og forslag som vil bidra til regjeringens arbeid med bl. a. perspektivmeldingen, industrimeldingen, meldingen om sirkulær økonomi og oppfølgingen av samarbeidet med EU om klimamålene for 2030.

Mer om utvalgets arbeid og de konkrete anbefalingene får du på  (påmeldingsfrist 4. november)

 

 

 

Laster kommentarfelt ..