– Gledelig at vårt arbeid nå gir resultater!

Det er svært gledelig at Akademikerne og Naturviterne sitt arbeid over lengre tid med å få modernisert lønnssystemet i staten, nå har gitt resultat, sier en tydelig fornøyd leder av Naturviterne - stat, Dagfinn Hatløy

– Årets oppgjør er et viktig gjennombrudd for en bedre og mer målrettet lønnspolitikk i staten, mener Hatløy. Det vil gi bedre tjenester for befolkningen og en lønnsutvikling for våre medlemmer der kompetanse, ansvar og resultat blir bedre vurdert og verdsatt. 

Naturviternes leder for stalig ansatte medlemmer mener det ligger et ansvar på arbeidsgiver og de tillitsvalgte om å gjennomføre de lokale forhandlingene på en profesjonell og kompetent måte ved den enkelte virksomhet. - Naturviterne Stat forventer at arbeidsgiver ved den enkelte lokale virksomhet blir en enda mer aktiv og profesjonell aktør i de lokale lønnsforhandlingene, sier Hatløy. 

Hovedtariffoppgjøret i staten 2016

Akademikerne og staten ble lørdag 30. april enige om de sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale i staten.

LO stat, Unio, og YS stat valgte å bryte forhandlingene og skal nå i mekling.

Historisk resultat

- Vi er svært godt fornøyd med resultatet fra forhandlingene! Vi har endelig fått gjennomslag for vårt krav om et modernisert lønns- og forhandlingssystem hvor lønnsdannelsen skal skje lokalt. Bruddet til de tre andre innebærer også at det kun er Akademikernes medlemmer som er omfattet av ny avtale, sier Roger Matberg, nesttleder i Akademikerne stat sitt forhandlingsutvalg. Han kommer fra Naturviterne. 

Implementering i to faser

Enigheten med staten innebærer at implementeringen av nytt lønnssystem skjer i to etapper. En del endringer har virkning allerede fra i år, mens resten implementeres i forbindelse med mellomoppgjøret i 2017. Vi kommer tilbake med mer fyldig info om disse endringene i løpet av kort tid.

Økonomi

Det økonomiske resultatet i årets hovedtariffoppgjør i staten tilsvarer en årslønnsvekst på 2,4 prosent og er i tråd med frontfaget. 75 % av den disponible økonomien blir i år fordelt gjennom lokale forhandlinger

  • Med virkning fra 1. juli avsettes det 2,3 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger.
  • Med virkning fra 1. mai gis det et generelt tillegg på 0,5 prosent på hovedlønnstabellen
  • Fellesbestemmelsene er kostnadsberegnet til 0,1 prosent per 1. mai
  • Naturviterne vil komme med mer informasjon om oppgjøret til alle tillitsvalgte den nærmeste tiden.
Laster kommentarfelt ..