Gjør seg klar til forhandlinger om NIBIO

Tillitsvalgte naturvitere ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk (NILF), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap danner nå en slagkraftig organisasjon. De forventer utfordrende og intense forhandlinger om det nye organisasjonskartet til det kommende forskningsinstituttet NIBIO.

artikkelen er publisert i Naturviteren 1 - 2015

Tre tillitsvalgte naturviterne står nå sammen som én (fra venstre):

 • Christian Pedersen, forsker på seksjon for landskapsovervåkning, Norsk institutt for skog og landskap. Sitter i samarbeidsforumet som skal forhandle om det nye organisasjonskartet.
 • Unni Støbet Lande, forsker, Bioforsk Økologisk
 • Heidi Knutsen, leder av NILFs distriktskontor i Bergen. Er også med i interimstyret til det nye instituttet.

- Vi lager nå én slagkraftig organisasjon i Naturviterne for at vi skal ivareta våre ansatte medlemmers interesser på aller beste måte. Nå tenker vi mer og mer som oss, og ikke som representanter fra tre ulike institutter, sier Christian Pedersen. Han forteller at kontakten mellom de tre representantene har vært tett siden nyheten om fusjonen ble kjent i fjor sommer.

I dag, mandag 23. mars, behandler interimsstyret i det sammenslåtte selskapet sin innstilling til det nye instituttets framtidige organisering.

- Det viktigste arbeidet er å få organisasjonskartet på plass. Detaljnivået på forhandlingene som skal skje 24. og 25. mars er ennå ukjent, sier Pedersen.

- Når organisasjonskartet er på plass vil nok de ansatte begynne å kikke etter hvor de hører hjemme. Tidspunkt for offentliggjøring av resultatet fra disse forhandlingene vet vi heller ikke ennå, forteller Pedersen, som skal delta i forhandlingene.

Naturviterne forventer intense forhandlinger:

- Vi får ekstremt kort tid på å vurdere forslaget før forhandlingene begynner, og jeg tror det blir vanskelig, sier Pedersen. Jeg har sagt i Samarbeidsforumet at utfallet av forhandlingene er veldig avhengig av informasjonen vi får underveis. Vi må få mulighet til å se konturene av hva vi skal forhandle om så tidlig som mulig. Føler vi at vi ikke har nok grunnlag til å bli enige i en forhandling, så kan vi ikke bli enige. Dette vil i så fall forsinke prosessen.

Naturviternes tillitsvalgte er klare:

- Vi har ansvaret for de ansatte også etter 1. juli, og skal sikre at alle er i varetatt fra dag én i det nye instituttet. Og vi skal ikke la oss presse på tid i forhandlingene!

 

FAKTA: Sammenslåing av de landbruksfaglige forskningsinstituttene
 • I juni i fjor vedtok regjeringen å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) til ett institutt fra 1. juli 2015.
 • Et interimstyre ledet av Einar Steensnæs skal forberede og lede fusjonen.
 • Interimsstyret i det sammenslåtte selskapet gir sin innstilling til det nye instituttets framtidige organisering 9. april (flyttet fra 23. mars).
 • LMD tar den endelige beslutningen om regional struktur for det nye instituttet.
 • Organisasjonskartet skulle etter planen forhandles 24. og 25. mars. Nå er disse flyttet til 10. april.
  Forhandlingene skjer i samarbeidsforumet mellom Einar Steensnæs og tillitsvalgte fra de tre berørte instituttene.
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettes 1. juli 2015 med ansatte fra de tre sammenslåtte instituttene.
  Alvhild Hedstein er ansatt som adm. dir.
 • Et notat som har kommet på avveie signaliserer at 2/3 av Bioforskavdelingene på kortere eller lengre sikt skal legges ned. Dette gir stor bekymring blant de tillitsvalgte for at kompetansen på regionale forskningsavdelinger forsvinner og en ser samtidig konturene av at ansvaret og prioriteringen for forskning på økologisk landbruk smuldrer bort.

 

Laster kommentarfelt ..