Naturviterne arrangerer pensjonsmøter

Gir opplæring i den nye offentlige tjenestepensjonen

Naturviterne vil i høst tilby medlemsmøter over hele landet med introduksjon til den nye fremforhandlede tjenestepensjonen.

Første stopp på Naturviternes pensjonsturne var NVE i Oslo, torsdag 30. august. Her fikk ansatte medlemmer og akademikere en innføring i de nye pensjonsreglene av Naturviternes egne pensjonseksperter Ole Jakob Knudsen og Roger Matberg.

Og at det er behov for slike gjennomganger forteller statistikken:

 • 7 av 10 har ikke oversikt over hva de får i framtidig pensjon
 • 43 % kjenner ikke type pensjonsordning de er omfattet av
 • Kun 36 % vil pensjonere seg ved fylte 67 år eller senere

Noen av temaene som ble gjennomgått var:

 • Folketrygden
 • Hvorfor endres offentlig tjenestepensjon?
 • Status på den fremforhandlede løsningen
 • Hva var gammel offentlig tjenestepensjon
 • Dagens ordning
 • Ordningen for de ulike årskullene
 • Ny alderspensjon – påslagsmodell
 • Ny AFP i offentlig sektor
 • Forklaring av samordningsregler

En viktig erfaring for flere på møtet var at pensjon må planlegges i god tid. Det er unge som vil få mest ut av et slikt møte, siden det er de som kan tjene mest på planlegging av en framtidig pensjon. De nye pensjonsordningene innebærer mye ny informasjon og denne introduksjonen er svært nyttig for hva du kan spørre om, og lete etter videre.

 • Invitasjoner vil sendes ut forløpende
 • Har du tips om hvor vi bør ha et slikt kurs,  så hører vi gjerne fra deg post@naturviterne.no

 

Laster kommentarfelt ..