- Fra forskning til praksis er vanskelig!

Det mangler et ledd som kan bringe forskning over i næringslivet. - Når vi har utviklet utstyr som vi ser at næringa trenger, så er det vanskelig å få det derifra og ut i industrien, sier Gunvor Øie, forskningssjef ved SINTEF.

NATURVITERFORUM: Sergey Zotchev, NTNU og Gunvor Øie, SINTEF

av Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef Naturviterne

Vi møter forskerne Gunvor Øie, SINTEF og Sergey Zotchev, NTNU etter sine foredrag ved Naturviterforum på Britannia Hotel, Trondheim.

De har nettopp fortalt om henholdsvis forskning av tang og tare som industriprodukt og marin bioprospektering. 

- Hvordan skal forskningen komme ut i praksis?

- Det er faktisk veldig vanskelig, sier Gunvor Øie. Jeg føler det mangler et ledd for å greie å kommersialisere den forskningen vi driver med. Når vi har utviklet utstyr som vi ser at næringa trenger, så er det vanskelig å få det derifra og ut i industrien. Det er noe som mangler mellom der. Jeg opplever dette som en utfordring i alle fall, sier Øie.

Sergey Zotchev forteller at hans erfaring er at grunnforskning gir bedre sjanse for å lykkes med innovasjon.

- Fra mitt ståsted betyr det at det absolutt kreves investering i basisforskning. Du må bygge en solid bakgrunn, og ut fra dette kan du drive med innovasjon. Jeg har sett mange tilfeller av nye produkter sprunget ut fra basisforskning, sier Zotchev.

Øie understreker at Norge er verdensledende på aquakultur og lakseoppdrett.

- Vi eksporterer mye kunnskap både til Chile og mange andre land. Siden vi er et høykostland må vi jobbe mye mer med teknologi og automatisering av prosesser. Her er vi ledende innenfor aquakulturnæringen, sier hun.

Sergey Zotchev beskriver sin forskning innen syntetisk biologi som brikker han forsøker å sette sammen som en PC.

- Jeg ser etter standardiserte biologiske deler som du kan bruke som lego for å bygge nye organismer eller prosesser. 

- Har vi god nok biologisk kompetanse?

Ja, vi har bra kompetanse innen fiskeri og havbruksnæringa i Norge, svare Øie. I Sintef jobber vi nært med NTNU, og er med og utdanner de folkene vi ønsker oss videre. Dette er et veldig godt samarbeid. Men det handler også å ta vare på kompetansen. Blir det ikke mer finansiering så er det vanskelig å få dette til å blomstre, sier hun.

- Hvordan er jobbmarkedet for biologer?

- Vi ser at det har blitt bedre og bedre for biologer som vi har veiledet på masteroppgaver, forteller Øie.

- Før var det veldig vanskelig og få seg en jobb som biolog, men nå er det lederstillinger på ulike oppdrettsanlegg rundt omkring i landet. Disse er veldig attraktive. 

Sergey Zotchev deler ikke den samme optimismen for mikrobiologene.

- På området mikrobiologi og syntetisk biologi finnes veldig få arbeidsplasser i vår region. Studentene er veldig interesserte i det jeg foreleser, men de er bekymret for jobbmarkedet. De fleste av mine studenter flytter til Oslo, dessverre.

Dårlig rekruttering til fagene

Øie liker ikke utviklingen på rekrutteringen til faget.

- Det er vanskelig å få studenter inn på fagene. Det er lite info om aquakulturnæringa i videregående og ungdomskolen. Det er ikke så mange som vet om mulighetene når de kommer på universitetene.

- Og det er et problem at på de fleste kursene som vi er med og underviser på, så er det nesten bare utenlandske studenter, forteller Øie.

Laster kommentarfelt ..