Forebygging viktig for ras- og skredsikring

Gode kompetansemiljøer og kartlegging må til for å sikre samfunnet for ras- og skred. – Føre var er også god samfunnsøkonomi, sa Anne Britt Leifseth fra NVE på Naturviternes fagmøte om skred- og rassikring.

Naturviterne inviterte torsdag 15. oktober til frokostmøte om skred- og rasforebyggende arbeid i Oslo.

Anne Britt Leifseth fra NVE snakket om NVEs rasforebyggende arbeid. Hun beskrev den aktuelle situasjonen med det ustabile fjellpartiet ”Mannen” i Romsdal. Det lengste hun ville strekke seg i tidfesting av ”Mannens” fall var å konkludere med at alt skal ned før eller siden. Videre i sitt foredrag poengterte hun hvor viktig forebygging er. Dette skjer gjennom gode kompetansemiljøer og kartlegging, sa hun.   Det kan ikke nevnes ofte nok – god samfunnsøkonomi er å være føre var, fortalte Leifseth.

Dagfinn Jaren fra Tinn kommune beskrev hvordan det er å drive med skred- og rasforebygging i en stor, men tynt befolket norsk kommune. Tinn kommune har i likhet med svært mange andre kommuner ingen egen kommunegeolog, men baserer seg på innleid ekspertise som i samarbeid med ansatte fra kommunen sin kunnskap og kjennskap til lokale forhold ble veldig bra i sum. Innbyggerne i Tinn skal kunne sove godt om natta, var Jarens budskap.

Jan Otto Larsen fra Statens vegvesen ga oss et innblikk i hvor viktig geologkompetansen er når veier skal bygges. Kompetansen må brukes og den må lyttes til sa han.  Han viste til flere eksempler hvor politikernes prioriteringer veier tyngre enn fagfolks vurderinger.

Guro Grøneng viste NGIs rolle i systemet og fortalte blant annet om store oppdrag fra Jernbaneverket og skrøt av deres arbeid med forebygging. Hun fortalte om en ny metode for å undersøke svakhetssoner på. Ved hjelp av Airborn Electric Magnetics, bedre kjent som AEM er det mulig å undersøke langt større områder enn før for en rimeligere penge. Dette kan bli et viktig redskap fremover når bratt norsk terreng og løse fjellmasser skal kartlegges. Det aller viktigste er dog at det finnes gode naturvitere som kan analysere data og lage kart over både sikre og usikre områder.

Laster kommentarfelt ..