Naturviterne tilbyr medlemsfordeler i bank

Er det lurt å velge fastrente på boliglånet?

Ønsker du mer forutsigbarhet, kan fastrentelån være løsningen for deg. Du vil da få en fast rente på lånet ditt i perioden du ønsker, og er med det sikret mot overraskende renteendringer. Vi har spurt Danske Bank om å forklare hvordan fastrente fungerer.

— Du kan tenke på det som en forsikring mot høyere låneutgifter. Med fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale per måned de neste tre, fem eller ti årene, sier Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom i Danske Bank.

 

Det forventes en renteoppgang i løpet av året, etter en lengre tid med nedadgående renter. Med en renteøkning kan det føre til dyrere lån og økte låneutgifter for kundene. Tåler man ikke noen økning av disse månedlige kostnadene, kan fastrentelån være alternativet som gir deg mer trygghet i økonomien.

Fastrentelån kan dermed være en forsikring, spesielt for de som ønsker økonomisk forutsigbarhet i de nærmeste årene. Allikevel påpeker Motzfeldt viktigheten av å planlegge, og samtidig se hvilken effekt man vil ha ved å binde hele – eller deler – av boliglånet.

- Det er viktig å huske at man ikke kan gjøre endringer på fastrentelånet i bindingsperioden. Dersom du har behov for noe fleksibilitet, kan du vurdere om du skal binde bare deler av lånet ditt, sier hun.

— Ikke velg fastrente for å tjene på det

Du bør ikke velge fastrente for å spekulere i å tjene på det. Du bør velge fastrente dersom du ønsker forutsigbarhet i økonomien eller ikke tåler en renteoppgang.

Allikevel har så har det vært rimeligere med flytende rente enn fast rente de siste årene. Slik trenger det ikke å bli fremover, ettersom det er signalisert at renten skal opp etter mange år med nedgang.

Fakta om fastrentelån:

  • Dersom du velger deg et fastrentelån, vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i bindingstiden – uansett hvordan renten i markedet endrer seg eller.
  • Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig – uten å bryte avtalen. Dersom du av ulike årsaker må bryte ut av fastrenteavtalen, vil det være mulig. Du må da betale ekstra dersom du er på overkurs.
  • Det vil være overkurs dersom renten på lånet ditt er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån. I beregningen vil det også tas med hvor lenge du har igjen av bindingstiden på lånet ditt. Differansen utgjør et rentetap for banken og må betales som en ekstra innbetaling dersom du skal avslutte lånet i bindingsperioden.
  • Rentetap vil være fradragsberettiget ved skatteligningen.
Laster kommentarfelt ..