Enighet om lønnsoppgjøret for ansatte i fjellstyrene

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) avholdt forhandlinger om årets lønnsoppgjør 30. juni.

Forhandlingsleder for Naturviterne, Jon Stamnes

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband er blitt enige om årets lønnsoppgjør. Minstelønningene og daglig ledertilleggene blir hevet fra 1. juli i år.

Partene hadde avtalt å forhandle om endringer i pensjonsordningene, men NFS var ikke klar med sin utredning, så forhandlingene har fått en ny frist til 1. januar 2018.

Naturviterne er fornøyd med årets lønnsoppgjør 

Det er fortsatt noe arbeid som må gjøres i forhold til minstelønningene i KS-området, men vi har tatt flere skritt i riktig retning under dette lønnsoppgjøret. – Vi beklager at NFS ikke var klar til å forhandle om pensjon, slik som meglingsprotokollen fra november 2016 påla partene, sier forhandlingsleder for Naturviterne, Jon Stamnes.

Forhandlingsutvalget består av: Jon Stamnes (leder), Knut Øyjordet og Jan Nordvålen. Ole Jakob Knudsen har bistått fra Naturviterenes sekretariat.

De nye minstelønningene blir som følger:

Lønnsregulering fra 1. juli 2017

§ 5.3.2 Ny Minstelønnstabell fra 1.7.2017

Stillingsgruppe/

ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger med master/hovedfag

479 200

487 700

491 800

500 200

514 900

541 700

575 700

Stillinger med Bachelor

389 700

397 200

423 700

429 100

474 600

484 400

505 800

Andre fjelloppsyn

366 300

372 700

397 700

401 400

445 400

462 200

468 300

Lokale personlige lønnstillegg kommer i tillegg til de til enhver tid avtalte minstelønningene.

Daglig ledertilleggene blir som følger fra 1.7.2017:

Stillingstype/ansvar

Tillegg

Daglig leder med personalansvar og økonomiansvar

31 000

Daglig leder med økonomiansvar

13 000

 

 

Laster kommentarfelt ..