Naturviterne bistår i lønnsforhandlinger

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

Med denne avtalen sikrer Naturviterne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, sier Else Mari Espseth Nilsen, leder Naturviterne kommune.

Tirsdag ettermiddag, 13 timer etter fristen, kom Naturviterne/Akademikerne-K til enighet med KS. I kommunal sektor forhandler Akademikerne-K for sine 13 medlemsforeninger og tre samarbeidsforeninger, som til sammen utgjør rundt 26 500 medlemmer.

For de fleste av Naturviternes medlemmer, bortsett fra lektorene, gjennomføres lokale kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass senere i året.

— Lokale kollektive lønnsforhandlinger gjør at arbeidsgivere kan bruke lønn for å både beholde kompetente folk og rekruttere nye høyt utdannede som kommunene trenger for å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, sier Else Mari Espseth Nilsen.

Skal vurdere lønnssystemet

Den økonomiske rammen i de sentrale forhandlingene ble på over 3,8 prosent, noe som er godt over frontfaget. De lokale lønnsforhandlingene er ikke begrenset til en ramme på 3,84%.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om både lønn og bestemmelser i hovedtariffavtalen.

Naturviterne er fornøyd med at det nå nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan dagens sentrale lønnssystem fungerer for å rekruttere og beholde kompetanse.

— Naturviterne er opptatt av lokalt handlingsrom. Vi håper dette utvalget synliggjør hva som bidrar til å beholde og rekruttere kompetanse ute i kommunene. Akademikerne mener lokale kollektive forhandlinger er den beste løsningen, sier Espseth Nilsen.

Reisetid er arbeidstid

Naturviterne har fremmet krav om at all reisetid utenom arbeidstid er arbeidstid. Dette kravet skal nå diskuteres i et partssammensatt utvalg. Utvalget skal også innhente informasjon om praksis knyttet til reisetid ute i kommuner og fylkeskommuner

Bedre arbeidsvilkår på hjemmekontoret

I avtalen fikk Akademikerne også gjennomslag for at partene i KS-området skal vurdere hvilke reguleringer som må på plass for at arbeidstakeres rettigheter på hjemmekontoret ivaretas. Forsikring, personvern og følgende av endringene i hjemmekontorforskriften er forhold som partene bør avklare, heter det i avtalen. 

Det var 11 av 12 medlemsforeninger i Akademikerne, samt de 2 samarbeidene foreningene som anbefalte riksmeklerens skisse. Norsk Lektorlag stemte nei. Utdanningsforbundet (UNIO) og Skolenes Landsforbund (LO) stemte også nei til skissen fra riksmekleren.

Formelt har Naturviterne anbefalt skissen fra riksmekleren. å godta tilbudet fra KS. Naturviterne har nå fist til 22. juni med å takke ja eller nei til tilbudet.

Laster kommentarfelt ..