Erik Graff Akademikerne Oslo kommune

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

– Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Lønnsutvikling

  • Lønnstilleggene i Oslo kommune blir på 18800 kroner / 3,71% fra 1. mai 2022.

Det betyr at ansatte med lønn under 500 000 kroner får en bedre prosentvis lønnsutvikling. Ved en lønn på 400 000 kroner utgjør årets lønnstillegg 4,7%.

Naturviterne og Akademikerne var ikke fornøyd med profilen på lønnsoppgjøret. Arbeidsgiver har prioritert ansatte med lavere lønn ved lønnsoppgjørene i 2022, 2021, 2022, 2019, 2018, 2017 og 2016.

Hvis vi derimot tar utgangspunkt i frontfagets ramme på 3,7%, og sammenligner med hva Naturviterne- og Akademikernes medlemmer i Oslo kommune har fått i lønnsutvikling i år, så er det absolutt akseptabelt. Våre medlemmer, i gjennomsnitt, vil få en klart bedre lønnsutvikling enn frontfags-rammen på 3,7%.

Partsforhold i undervisningssektoren

Naturviterne har fått partsrettigheter i undervisningssektoren!

Det har vært en lang kamp for å få partsrettigheter i undervisningssektoren. Det er kun utdanningsforbundet som har hatt denne rettigheten siden 2004. I årets oppgjør er det endelig 9 andre organisasjoner som har fått partsrettigheter, inkludert Naturviterne.

I tillegg er det avtalt høyere lønnstrinn for rektor, assisterende rektor, avdelingsleder og undervisningsinspektør, samt økt kontaktlærer ressurser.

Lønnsutvikling for ansatte i foreldrepermisjon

Det er flere mindre endringer i dokument 25, men jeg vil fremheve at ansatte som har vært i foreldrepermisjon kan nå kreve lønnssamtale (Del B, punkt 1.1.6) hvor lønnsutviklingen i permisjonstiden kan være tema.

Laster kommentarfelt ..