Enig i at det uteksamineres for få i naturvitenskapelige fag

Produktivitetskommisjonen overleverte torsdag 11. februar 2016 sin andre og siste rapport til finansminister Siv Jensen. Rapporten viser tydelig behovet for omstillingen av Norge.

Kommisjonen ledet av professor Jørn Rattsø ved NTNU, tegner et bilde av et Norge med usunn økonomi og verdiskaping, og som lider av Hollandsk syken. Kommisjonen peker på at vi er ved et vendepunkt der vi skal gå fra å være ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Vi er i gang med denne omstillingsprosessen, og det er viktig at rammebetingelsene for næringslivet legger til rette for omstilling og innovasjon framover. Omstillingen må skje gjennom kunnskap og innovasjon for å etablere en mindre oljeavhengig næringsliv.

Naturviterne ønsker en taktendring velkommen, eller rettere sagt et grønt skifte der verden må bli karbonnøytralt. Omstillingen må omfatte alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling vil være en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft. Det offentlige må sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og bidra til utvikling av markeder gjennom egne investeringer og bruk av egen markedsmakt.

- Vårt kostnadsnivå tilsier at vi må satse på kunnskapsintensive næringer, og på områder vi er sterke på, dvs. primærnæringer, mat og energi. Derfor er det viktig som kommisjonen framhever å raskt legge til rette forutsetningene for en kunnskapsøkonomi. Forskning og utdanning må få et løft, og vi er enig i at andelen som uteksamineres i matematikk, naturvitenskapelige og teknologiske fag er for lav i Norge, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne.

Framtidas verdiskaping må utvikles innenfor rammen av bioøkonomi, der naturvitenskap og teknologi i samspill er fundamentet.

Laster kommentarfelt ..