Norske kroner

Brudd i lønnsforhandlingene mellom Naturviterne og TINE

Årets lønnsforhandlinger mellom Naturviterne i TINE og TINE gikk av stabelen 28. mai.

Etter lange forhandlinger var arbeidsgivers tilbud på 2,55 % det vil si 0,25 % under rammen på frontfaget. Naturviternes forhandlingsutvalg var ikke enig i denne rammen, ut fra de fire kriteriene som etter Hovedavtalen mellom NHO og Naturviterne skal legges til grunn for forhandlingene:

Virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Naturviterne var heller ikke enig i fordelingen av rammen mellom generelle og individuelle tillegg. 

Naturviterkompetansen er viktig for resultatskapingen i TINE og våre medlemmer skal sikres et anstendig lønnsnivå som står i forhold til den innsatsen de yter for å nå TINEs mål. For å sikre at TINE kan hevde seg i konkurransen i meierisektoren fremover må lønnen brukes som et virkemiddel for å beholde og rekruttere den riktige kompetansen.

Det ble skrevet uenighetsprotokoll (vedlagt) og Naturviterne har sendt krav til NHO om forhandlingsmøte med utgangspunkt i Hovedavtalen mellom NHO og Naturviterne.

Forhandlingsutvalget for Naturviterne i TINE består av Ingunn Skauen Ruud (leder), Birgit Ødegaard og Else Tømmerstøl.

Laster kommentarfelt ..