"Broen til framtiden" vil realisere det grønne skiftet

Naturviterne er blant pådriverne av konferansen som krever en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber.

Global oppvarming er en stor utfordring som møtes av begrenset handlekraft. Miljøpolitikk er noe de små partiene sysler med. Hva skal egentlig til for at vårt største parti, Arbeiderpartiet, går foran og viser vei til lavutslippssamfunnet? Hva om vi hadde brukt pengene på å skape klimajobber i stedet for å subsidiere videre leting etter mer olje?

Dette er noe av det alliansen Broen til framtiden vil forsøke å svare på under folkets store klimakonferanse som går av stabelen på fredag i Folkets hus i Oslo.

Naturviterne er en av pådriverne bak konferansen, og er med i alliansen som krever en politisk styrt omstilling for å skape 100 000 klimajobber og gir rom for å bremse oljeutvinninga. Alliansen består også av LO, Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Den norske kirke og en rekke miljøorganisasjoner.

– Må få politikerne til å handle

Konferansen starter med et frokostmøte der representanter fra CICERO, Dagens Næringsliv, Klassekampen og AUF blant annet skal forsøke å diskutere hvilke motkrefter som finnes mot en mer offensiv klimapolitikk og hvordan disse kan overvinnes.

– Det er mye økonomisk og politisk makt knyttet til olje- og gassindustrien. Ønsket om å bli gjenvalgt er også en faktor, forklarer Andreas Ytterstad, ​nestleder i Concerned Scientists Norway, presseansvarlig for Broen til framtiden og førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Han mener vi trenger en motkonjunkturpolitikk for at folk skal beholde arbeidsplassene under omstillingen.

– Med Broen til framtiden vil vi bygge en samfunnskraft nedenfra, stein for stein. Denne sosiale kraften skal presse politikere til å ta grep, sier Ytterstad.

Hva koster overgangen til et lavutslippssamfunn?

Et av de sentrale utfordringene som stadig trekkes frem, og som gjør at det grønne skiftet går på tomgang, er ifølge Ytterstad at vi mener å ikke finne noe annet å leve av. Men skrur vi virkelig tiden tilbake til steinalderen ved å gå over til fornybarsamfunnet?

Broen til framtiden har bestilt en rapport om hva det vil koste samfunnet, i kroner og øre, å bruke pengene som i dag investeres i olje til et reelt grønt skifte. Rapporten utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse, og deler av resultatet vil presenteres på konferansen på fredag.

– Rapporten viser at vi etter alle solemerker er i stand til å begrense oljeinvesteringene samtidig som vi opprettholder velferdsstaten, og at folk er sysselsatt mens vi passerer kneika. At vi ikke har mulighet til å leve av noe annet er en seiglivet forestilling, sier Ytterstad.

En bioøkonomisk framtid

Naturviterne arrangerer sammen med Den norske kirke en parallellsesjon som handler om hvordan bioøkonomi kan bidra. Bioøkonomi handler om å få økonomisk vekst innen fornybart og bærekraftig. I denne parallellsesjonen får du blant annet høre om hvordan vi kan skape salgbar mat eller såkalte plussprodukter av eggeskall og alger.

– Bioøkonomi handler om å produsere fornybare biologiske ressurser og bearbeide disse til blant annet mat og fôr. Gjennom bioøkonomi vil primærnæringenes betydning øke markant fordi råvarene blir utgangspunkt for flere produkter. Å skape økonomisk verdi med utgangspunkt i fornybare ressurser blir et viktig bidrag når olje- og gassutvinningen trappes ned, sier Trygve Ulset, politisk utreder i Naturviterne.

Les mer om hva Naturviterne mener om bioøkonomi

Et av foredragene i parallellsesjonen handler om å bygge en ny biomarin industri i Norge ved å produsere menneskemat av alger og plankton. Et annet foredrag handler om å omgjøre eggeskall som kalsiumkilde og den tynne hinna på innsiden av eggeskallet til behandling av kroniske sår.

– Dette er to eksempler på hvordan man kan skape økonomisk vekst på en økologisk bærekraftig måte, men bare en forsmak på bioøkonomi som ifølge OECD vil være et bærende element i Europas økonomi innen 2060, sier Ulset.

Politisk debatt

Jonas Gahr Støre (Ap), Trine Skei Grande (V), Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Bastholm (MDG), Vidar Helgesen (Høyre), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) stiller til debatt mot slutten av konferansen. Her etterlyser vi konkrete svar og virkemidler.

Du kan se hele programmet for konferansen på broentilframtiden.no.

 

Laster kommentarfelt ..