Bra med økt fokus på det grønne skiftet i statsbudsjettet

Regjeringspartiene, Venstre og KrF la denne uken fram budsjettavtalen som avgjør hvordan statsbudsjettet for 2016 vil se ut.

Statsbudsjettet 2016:

Bra med økt fokus på det grønne skiftet

Det er positivt at forsknings- og innovasjonsstøtten styrkes og det legges mer penger i pengepotten. Stortinget ber i tillegg regjeringen å opprette et nytt grønt fond, Fornybar AS, som skal sammen med private kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi. Det skal også gjennomgås det offentlige virkemiddelapparatet for å fremme nyetableringer som styrker norsk bioøkonomi. – Dette synes vi er bra og i tråd med hva Naturviterne har spilt inn i budsjetthøringen, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. 

Det er viktig å skape marked for nye produkter og løsninger, og det er derfor positivt at staten vil stille krav til miljøteknologi for egen virksomhet og bruke innkjøpsordningen til større miljøfokus.

Glad for økning til norsk natur

Naturviterne er godt fornøyd med at budsjettet øker satsingene på skogvern, et viktig kunnskapsløft for natur samt bedre forvaltning av verneområder og verdensarvområder. Vi er opptatt av at beslutninger skal være kunnskapsbaserte, og god kjennskap til de ulike naturtypene, økosystemer og arter vil være god samfunnsøkonomi.

 

Laster kommentarfelt ..