Bra med mer lokal lønn i staten!

Men vi er skuffet over at vi ikke får modernisert statens lønns- og forhandlingssystem, sier Roger Matberg i Naturviterne. Akademikerne og staten har blitt enige i lønnsoppgjøret.

Akademikerne kom mandag 26. mai frem til enighet i meklingen med staten i årets hovedtariffoppgjør.

Resultatet sikrer alle våre medlemmer en reallønnsvekst gjennom et generelt tillegg på 1,98 % per 1. mai.

Det er i tillegg avsatt en historisk stor pott til lokale forhandlinger på 1,75 % per 1. august. Totalt er ca. 36 % av den disponible økonomien satt av til lokale forhandlinger.

Akademikerne gikk inn i dette hovedtariffoppgjøret med et tydelig krav om å modernisere statens lønns- og forhandlingssystem:

- Naturviterne er skuffet over at vi ikke har klart å oppnå dette, sier Roger Matberg spesialrådgiver og forhandlingsleder i Naturviterne. Meklingsresultatet innebærer at vi fortsatt har det samme lønnssystemet som tidligere, og det er kun gjort minimale tekstlige endringer. Til tross for at vi ikke har fått gjennomslag for vårt hovedkrav er resultatet av en slik karakter at vi har valgt å akseptere Riksmeklers skisse, sier Matberg.

Laster kommentarfelt ..