Bioøkonomi viktig for det grønne skiftet

Helhetlig satsing og en god strategi for bioøkomiske løsninger må være med skal Norge klare det ”grønne skiftet”. Politikerne var samstemte da Naturviterne inviterte til debattmøte på Arendalsuka.

Alle bilder Kenneth Karlsen, Akademikerne

Bioøkonomi forventes å være et bærende element i Europas økonomi innen 2060. Naturviterkompetansen vil ha en helt sentral plass i det kommende skiftet fra sorte til grønne karboner eller «den nye industrielle revolusjonen».

Naturviterne utfordret de politiske partiene til debatt om hva de kan gjøre for å legge til rette for en fremtidig satsing på bioøkonomi.

Samtidig lanserte man sitt nye politikknotat om bioøkonomi Norge:

 

Hans Fredrik Hoen, professor ved NMBU, holdt faglig innledningsforedrag om bioøkonomien. Hans stikkord var langsiktighet og forutsigbarhet for primærnæringene.

Aslak Bonde, politisk kommentator ledet ordskiftet og de fremmøtte partiene stilte med Marie Loe-Halvorsen (MDG), Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Erling Laugsand (SP), Odd  Omland (AP) og Alf Holmelid (SV). Det var bred enighet om at bioøkonomien har en plass for å få til det grønne skiftet. Premissene må være at næringsutvikling og forskning må gi klimavennlige og bærekraftige løsninger.

Møtet ble holdt på Solsiden Brasserie under Arendalsuka torsdag 13. august.

Bioøkonomi er også tema når Naturviterne arrangerer

Laster kommentarfelt ..