Ber om å møte landbruks- og matminister Dale

At Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bedt NIBIO om å avvikle forsøksstasjonen på Kvithamar med tilhørende fenologisk hage og forsøksfelt har ikke falt i god jord i fagkretser. Nå kommer det også bekymringsmeldinger fra internasjonalt hold. Naturviterne har sammen med Forskerforbundet bedt om å få møte statsråd Jon Georg Dale.

 

Av Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef Naturviterne

Artikkelen er publisert i Naturviteren 3 - 2016

Beslutningen om å legge ned forskningsstasjonen på Kvithamar: Alvhild Hedstein, tidligere NIBIO-direktør, stod i august frem i Klassekampen og fortalte om det hun opplevde som å bli dolket i ryggen av styret og styreformann Victor Norman. LMD ønsker å flytte hele fagmiljøet til Steinkjer, mens Stjørdalsmiljøet skal legges ned. Reaksjonene har vært mange, og de fleste har gått på at man ikke forstår de faglige begrunnelsene for nedleggingsvedtaket.

Naturviterne og Forskerforbundet ønsker å møte landbruksministeren


Naturviterne ønsker sammen med Forskerforbundet dialog med landbruks- og matminister Jon Georg Dale. (Foto: Torbjørn Tandberg/Landbruks- og matdepartementet)

og at det måtte bli klart hva som lå til grunn for vedtaket. Også Forskerforbundet har uttrykt bekymring, og bedt regjeringen snu og la stasjonen leve videre.

I et felles brev har de to fagforeningene bedt om å få møte landbruks- og matminister Jon Georg Dale for å skape en konstruktiv dialog.

  • Det er nå bekreftet at statsråden vil møte de to foreningens ledere onsdag 21. september

Flere andre forskningsstasjoner ved NIBIO bruker arealene på Kvithamar i sitt arbeid. Derfor får avgjørelsen om nedleggelse konsekvenser langt utover Trøndelag. – Kvithamar er en meget lønnsom og attraktiv forskningsinstitusjon, og her dras det inn mye konkurranseutsatte forskningsmidler, forteller Christian Pedersen, hovedtillitsvalgt for Naturviterne i NIBIO.

Brev til NIBIO fra Humboldt-universitetet i Berlin (lenke)

Humboldt-universitetet i Berlin ber om å beholde Kvithamar

I sommer mottok NIBIO også et brev fra det renommerte Humboldt-universitetet i Berlin der de ber om at forskningen på Kvithamar må fortsette. Tidsseriene fra den fenologiske hagen på Kvithamar er viktig for internasjonal planteforskning i relasjon til klimaendringer og de frykter en nedleggelse av anlegget.

– Det betyr at Kvithamar har internasjonal verdi, forklarer Pedersen.

Avviser kaos på NIBIO
Christian Pedersen, hovedtillitsvalgt for Naturviterne på NIBIO, (foto: Andre Eide)

Pedersen ønsker å understreke at det ikke er kaos i NIBIO. Etter at Alvhild Hedstein måtte gi seg har det vært usikkerhet og frustrasjon. – Det er jo helt naturlig når vi mister en leder vi alle satte pris på. Alvhild klarte å etablere en toppledergruppe som har lovt meg å fortsette det arbeidet som de og Alvhild ble enige om, forteller Pedersen.

– Men det er alvorlig for folkene våre som jobber på Kvithamar. De vet ikke hva de skal gjøre videre fordi alt er usikkert og ingen av de som tok avgjørelsen om Kvithamar har tydelig sagt hva de vil ha i Steinkjer. Spørsmålet som vi fortsatt stiller er: Hvorfor skal Kvithamar nedlegges? Ingen har gitt gode svar. Ingen har faktisk gitt noe svar i det hele tatt.

– Det er mulig å snu!

Avgjørelsen om Kvithamar ble tatt under Sylvi Listhaug og er arvet av dagens statsråd Jon Georg Dale.
– Vi vet ikke hvilke politiske hestehandler som er gjort på veien. Uansett har det kommet fram så mange nye faglige opplysninger i denne saken at det er fullt mulig å endre denne avgjørelsen uten å tape ansikt. Det vil være en meget solid og god politisk avgjørelse å endre dette vedtaket. Faktisk en endring det ville stått stor respekt av, mener Pedersen.

Statsråd Jon Georg Dale har ikke kommentert saken i media fordi han mener NIBIO må få arbeidsro?

– Vi ansatte på NIBIO har aldri hatt arbeidsro. Den tok politikerne fra oss tidlig. Interimsstyret, som ble ledet av Einar Steensnæs, la opp til et løp der vi skulle lage en faglig strategi før vi skulle få på plass regional struktur. Beslutningene skulle tuftes på faglige vurderinger før det regionale kartet skulle tegnes. Når regjeringen så at det ikke gikk slik de hadde politiske ambisjoner om, tok de fra oss kontrollen over den regionale strukturen. Statsråder, regjeringer og politiske ideer skifter hele tiden.

– Regjeringen sitter med ansvaret for at vi ikke har arbeidsro. Gi oss tilbake Kvithamar!

Laster kommentarfelt ..