Arbeidslivets klimauke 2022

Arbeidslivets klimauke: Grønne tariffer og klimavennlig jobbreiser! 

Som tillitsvalgt kan du påvirke din virksomhet til å ta grønne og bærekraftige valg. Lær mer om hvordan du kan jobbe med klimavennlige jobbreiser og transport på din arbeidsplass, i anledning Arbeidslivet klimauke. 

Som tillitsvalgt er du viktig for å sette klima- og bærekraftsarbeid på agendaen. Gjennom avtaleverket for grønne tariffer er det nå etablert at virksomheter skal se på hvordan de kan redusere sine utslipp og naturinngrep.

I anledning Arbeidslivets klimauke har Naturviterne invitert Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Zero, for å lære oss mer om hvorfor det er viktig å kutte utslipp i transportsektoren og gi tips og råd til hva du som tillitsvalg kan ta opp. 


Medvirkende:

  • Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne
  • Ingvild K. Rørholt, fagansvarlig transport, Zero
  • Anders Skrede, politisk rådgiver, Naturviterne


Samtalen er tatt opp i anledning Arbeidslivet Klimauke, et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene både i offentlig og privat sektor, for å engasjere bedrifter og virksomheter i klima- og miljøarbeid. 


Aktuelle nettressurser for deg som er tillitsvalgt: 

Laster kommentarfelt ..