NaturviterPODDEN

NaturviterPODDEN: Alt du trenger å vite om lønnssamtalen

Hvorfor er det viktig å be om en lønnssamtale med sjefen, og hvordan forbereder du deg best? Få med deg siste utgave av NaturviterPODDEN der Ingvild Irgens-Jensen gir deg gode råd og tips.

Om NaturviterPODDEN

Hva gjør en naturviter og hvorfor er arbeidet viktig for bærekraftig utvikling av samfunnet? Hva skjer i en fagforening? Hvorfor er vi opptatt av å snakke om lønn og spillereglene i arbeidslivet? Dette og mange andre spørsmål er vi opptatt av i NaturviterPODDEN. Intervjuer er Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPODDEN

Episoder:

Siste episode på Spotify

Alt du trenger å vite om lønnssamtalen

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Ingvild Irgens-Jensen, advokat i Naturviterne.

Tema er lønnssamtalen og hva dette er. Hvorfor er det viktig å be om en lønnssamtale med sjefen, og hvordan forbereder du deg best.


Gode råd til studenter under koronaen.

En samtale med Kathleen Helleland, studentkontakt for Naturviterne Student ved UiT, og Erik Armand Iversen, studentansvarlig i Naturviterne. 

Tema er studentlivet under koronaen. Hvordan har nedstengingen påvirket studentene, du får gode råd til å takle koronahverdagen og høre hva Naturviterne gjør for å bidra til en lettere studenttid.


Hvordan styrker vi arealforvaltningen i Norge?

En samtale med Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder i Naturviterne. Han er bekymret for manglende prioriteringer senere år innen areal- og ressursforvaltning her i landet. 
— Vi i Naturviterne har formidlet dette ved mange anledninger i lengre tid. Gjennom årlige innspill til statsbudsjett, relevante høringer i stortingskomiteer, direkte brev til departement og ytringer fra oss i media, sier Hatløy. I denne podcasten utdyper han problemstillingene for et grønt taktskifte i arealforvaltningen.


Hjemmekontor og det nye arbeidslivet

En samtale med Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, og Iuliana Pedersen, advokat i Naturviterne

I denne episoden av NaturviterPODDEN er tema hjemmekontor. Hvordan har dette blitt en del av arbeidslivet under korona-pandemien, regelverket for hjemmekontor, hvordan lykkes man best og hva som er viktig å tenke på i fremtidens arbeidsliv.


På naturens skuldre

En samtale med Anne Sverdrup-Thygeson

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA. Hun er aktuell med boken «På naturens skuldre». Naturens verdi står i fokus. Vi har en naturkrise og en klimakrise og disse må løses sammen. — Mer kompetanse i kommunene der beslutningene taes er et at de vikitgste tiltakene som må til, fastslår professoren.


Er grønn vekst mulig?

En samtale med Thina Saltvedt og Dag O. Hessen

I denne podcasten møter du Thina Saltvedt, sjefanalytiker i avdelingen for Bærekraftig Finans, Nordea, og Dag Hessen, professor i biologi ved universitetet i Oslo. Tema er om det er mulig med grønn vekst? I mars snakket vi med Hessen om hans bok «Verden på vippepunktet». Den tok for seg en verden med tap av natur og skadelige klimagasser. Vi tar her opp tråden igjen, etter flere uker med en koronapandemi som har satt verden på hodet. 


Hvordan er arbeidsdagen endret som følge av korona?

En samtale med Birgit Ødegård, rådgiver i Tine.

Møt medlemmer og hør hvordan de har fått arbeidsdagen endret som følge av Koronaviruset. I denne episoden snakker vi med Birgit Ødegård, rådgiver i Tine. Hun har opplevd å motta permittering som følge av krisen. Vi tar en tur til Overhalla kommune i Namdalen i Trøndelag.


Hvordan er arbeidsdagen endret som følge av korona?

Møt vaksineforsker Even Fossum på sitt hjemmekontor

Møt medlemmer og hør hvordan de har fått arbeidsdagen endret som følge av Koronaviruset. I denne episoden m øter du Even Fossum som er forsker ved Rikshospitalet og har doktorgrad i virologi –  læren om virus og om virkningen de har på vertsorganismer de formerer seg i. 


Verden på vippepunktet

En samtale med Dag O. Hessen

I denne podcasten møter du Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken "Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli?" Tema som taes opp er de pedagogiske utfordringene med klima- og naturkrisene, tap av natur, økosystem funksjoner, karbonkretsløpet, oljen i Norge, grønn vekst, bærekraftig matproduksjon, klimatilpasning og mulige løsninger.

Fant du det du lette etter?