NaturviterPODDEN

NaturviterPODDEN - en podcast for naturvitere

I NaturviterPODDEN ønsker vi at du skal bli bedre kjent med mennesker som forteller om faglige spørsmål de brenner for. Vi tar også opp tema som er viktig og relevant i fagforeningen for naturvitere. Hør siste episode her:

Om NaturviterPODDEN

Hva gjør en naturviter og hvorfor er arbeidet viktig for bærekraftig utvikling av samfunnet? Hva skjer i en fagforening? Hvorfor er vi opptatt av å snakke om lønn og spillereglene i arbeidslivet? Dette og mange andre spørsmål er vi opptatt av i NaturviterPODDEN. Intervjuer er Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPODDEN

Episoder:

Om tettstedsutvikling og nedbygging av matjord

Tema er hvordan god jord til matproduksjon blir borte her i landet. Det alvorlige er at jorda med de beste kvalitetene ødelegges raskest. Og den jorda ligger i nær tilknytning til der folk bor og tettstedene våre.

Vi snakker med Linda Aune-Lundberg, naturgeograf og forsker ved NIBIO:


Alt du trenger å vite om lønnssamtalen

Tema er lønnssamtalen og hva dette er. Hvorfor er det viktig å be om en lønnssamtale med sjefen, og hvordan forbereder du deg best. 

Vi snakker med Ingvild Irgens-Jensen, advokat i Naturviterne:


Gode råd til studenter under koronaen.

Tema er studentlivet under koronaen. Hvordan har nedstengingen påvirket studentene, du får gode råd til å takle koronahverdagen og høre hva Naturviterne gjør for å bidra til en lettere studenttid.

Vi snakker med Kathleen Helleland, studentkontakt for Naturviterne Student ved UiT, og Erik Armand Iversen, studentansvarlig i Naturviterne: 


Hvordan styrker vi arealforvaltningen i Norge?

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Dagfinn Svadberg Hatløy, tidligere forbundsleder i Naturviterne. Han er bekymret for manglende prioriteringer senere år innen areal- og ressursforvaltning her i landet. 

— Vi i Naturviterne har formidlet dette ved mange anledninger i lengre tid. Gjennom årlige innspill til statsbudsjett, relevante høringer i stortingskomiteer, direkte brev til departement og ytringer fra oss i media, sier Hatløy. I denne podcasten utdyper han problemstillingene for et grønt taktskifte i arealforvaltningen.


Hjemmekontor og det nye arbeidslivet

I denne episoden av NaturviterPODDEN er tema hjemmekontor. Hvordan har dette blitt en del av arbeidslivet under korona-pandemien, regelverket for hjemmekontor, hvordan lykkes man best og hva som er viktig å tenke på i fremtidens arbeidsliv.

Vi snakker med Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, og Iuliana Pedersen, advokat i Naturviterne:


På naturens skuldre

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA.

Hun er aktuell med boken «På naturens skuldre». Naturens verdi står i fokus. Vi har en naturkrise og en klimakrise og disse må løses sammen. — Mer kompetanse i kommunene der beslutningene taes er et at de vikitgste tiltakene som må til, fastslår professoren.


Er grønn vekst mulig?

I denne podcasten møter du Thina Saltvedt, sjefanalytiker i avdelingen for Bærekraftig Finans, Nordea, og Dag Hessen, professor i biologi ved universitetet i Oslo.

Tema er om det er mulig med grønn vekst? I mars snakket vi med Hessen om hans bok «Verden på vippepunktet». Den tok for seg en verden med tap av natur og skadelige klimagasser. Vi tar her opp tråden igjen, etter flere uker med en koronapandemi som har satt verden på hodet. 


Verden på vippepunktet

I denne podcasten møter du Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken "Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli?"

Tema som taes opp er de pedagogiske utfordringene med klima- og naturkrisene, tap av natur, økosystem funksjoner, karbonkretsløpet, oljen i Norge, grønn vekst, bærekraftig matproduksjon, klimatilpasning og mulige løsninger.

Fant du det du lette etter?